artykuł nr 21

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY RĘDZINY

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny w miejscowości Rędziny

wylozenie Redziny.zip

Załączniki:
Obwieszczenie 553 KB
artykuł nr 22

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY RĘDZINY

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Rędziny w miejscowości Rędziny

wylozenie Redziny.zip

Załączniki:
Ogłoszenie 554 KB
artykuł nr 23

Ogłoszenie

Wójt Gminy Rędziny ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

Załączniki:
Ogłoszenie MB
artykuł nr 24

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu I Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018, poz. 994) z w o ł u j ę  na dzień 09 listopada 2018 r. (tj. piątek) na godz. 8.00 posiedzenie Komisji  Finansów Publicznych i Samorządu i Komisji Infrastruktury, Rolnictwa  i  Ochrony Środowiska, które odbędzie się w sali  sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny.
Porządek posiedzenia :
Przedstawienie propozycji stawek podatku od nieruchomości i podatku rolnego na rok 2019 oraz podatku od środków transportowych celem przygotowania:
- projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 r.
- projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Rędziny na rok 2019
- projektu uchwały  w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2019

artykuł nr 25

Obwieszczenie

Starosty Częstochowskiego z dnia 24.10.2018

Załączniki:
Obwieszczenie 619 KB