artykuł nr 61

INFORMUJEMY, ŻE W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCIACH W GMINIE RĘDZINY ODBĘDĄ SIĘ ZEBRANIA SOŁECKIE POŚWIĘCONE FUNDUSZOWI SOŁECKIEMU NA ROK 2019:

- 05 WRZEŚNIA 2018 ROKU (ŚRODA), O GODZ. 17,00, DLA SOŁECTWA RĘDZINY - OKUPNIKI, W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RĘDZINACH - OSIEDLU, UL. DZIAŁKOWICZÓW,

- 10 WRZEŚNIA 2018 ROKU (PONIEDZIAŁEK), O GODZ. 17,00, DLA SOŁECTWA RĘDZINY – OSIEDLE, W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W RĘDZINACH – OSIEDLU, UL. MICKIEWICZA,

- 12 WRZEŚNIA 2018 ROKU (ŚRODA), O GODZ. 17,00, DLA SOŁECTWA RUDNIKI, W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W RUDNIKACH, UL.SZKOLNA,

- 17 WRZEŚNIA 2018 ROKU (PONIEDZIAŁEK), O GODZ. 17,00, DLA SOŁECTWA KOŚCIELEC, W OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOŚCIELCU, UL. WOLNOŚCI,

- 20 WRZEŚNIA 2018 ROKU (CZWARTEK) O GODZ. 17,00, DLA SOŁECTWA RĘDZINY – WYRAZÓW, W  ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM W RĘDZINACH, UL. SZKOLNA,

- 21 WRZEŚNIA 2018 ROKU ( PIĄTEK) O GODZ. 17,00, DLA SOŁECTWA RĘDZINY - KOLONIA, W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W RĘDZINACH, UL. SZKOLNA,

- 25 WRZEŚNIA 2018 ROKU (WTOREK), O GODZ. 17,00, DLA SOŁECTWA MARIANKA RĘDZIŃSKA, W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W MARIANCE RĘDZIŃSKIEJ,  UL SREBRNA,

- 27 WRZEŚNIA 2018 ROKU (CZWARTEK), O GODZ. 17,00, DLA SOŁECTWA KONIN, W OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KONINIE, UL. KIELECKA.

artykuł nr 62

Posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Samorządu

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018, poz. 994) z w o ł u j ę  na dzień 24 sierpnia 2018 r. (tj. piątek) na godz. 10.00 posiedzenie Komisji  Finansów Publicznych i Samorządu, które odbędzie się w sali  sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny.

Porządek posiedzenia :

Zaopiniowanie  projektów uchwała w sprawach:

1.  Zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018 rok.

2.  Pomocy finansowej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach

3.  Zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2031.

4.  Rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rędziny.

artykuł nr 63

Posiedzenie Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie (Dz.U.2018.994 j.t.)   z w o ł u j ę  na dzień 24 sierpnia 2018 r. (tj. piątek) na godz. 14.00  posiedzenie  Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej, które odbędzie się w Urzędzie Gminy w Rędzinach

Porządek posiedzenia:
---------------------------  

1.  Uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Rędziny

2.  Uchwała w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

3.  Uchwała w sprawie przekształcenia Przedszkola im. Jana Brzechwy w Rędzinach wchodzącego w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Rędzinach poprzez zmianę siedziby z  ul. Wolności 126 w Rędzinach , na ul. Szkolną 7 w Rędzinach

4.  Sprawy różne

artykuł nr 64

Zawiadomienie

Wójta Gminy Rędziny

z dnia 21.08.2018r.

Załączniki:
zawiadomienie 272 KB
artykuł nr 65

LV sesja Rady Gminy Rędziny

  Na  podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z  2018,994) informuję, że w dniu 28 sierpnia 2018 roku /tj. wtorek/ o godz. 1400  w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się LV sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem  obrad:  
I . Część porządkowo -wstępna:
1.  Otwarcie  i stwierdzenie  prawomocności obrad.   
2.  Wybór sekretarza obrad.
3.  Poinformowanie radnych czy do protokołu z LIV sesji zostały zgłoszone uwagi.
4.  Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
5.  Przyjęcie interpelacji radnych i zapytań radnych.
6.  Wnioski  i zapytania sołtysów.
II.  Podjęcie uchwał w sprawach:   
1.  Zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018 rok.
2.  Pomocy finansowej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach
3.  Zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2031.
4.  Ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy
Rędziny.
5. Określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów  
alkoholowych.
6.  Przekształcenia Przedszkola im. Jana Brzechwy w Rędzinach   
wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Rędzinach  
poprzez zmianę siedziby z ul. Wolności 126 w Rędzinach na ul. Szkolną 7
w  Rędzinach.
7.  Rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rędziny.
III. Informacje i zapytania:
1. Odczytanie pism oraz odpowiedzi na interpelacje.
2. Zamknięcie obrad LV sesji  Rady Gminy Rędziny.