artykuł nr 51

Kalendarz polowań zbiorowych

Załączniki:
Informacja 344 KB
artykuł nr 52

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018, poz. 994) z w o ł u j ę  na dzień 20 września 2018 r. (tj. czwartek) na godz. 13.00 posiedzenie Komisji  Finansów Publicznych i Samorządu, które odbędzie się w sali  sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny.
Porządek posiedzenia :
Zaopiniowanie  projektów uchwała w sprawach:

1.  Zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018 rok.
2. Zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2031.

artykuł nr 53

Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Zgodnie z § 6 ust. 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych musi być dokonane najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 21 września 2018 r., w godzinach pracy Urzędu Gminy Rędziny (od 7.30 do 14.30).

artykuł nr 54

Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Rędzinach

Gminna Komisja Wyborcza w Rędzinach pracuje wg następującego harmonogramu:

Dzień dyżuru

Godziny dyżuru

18.09.2018 wtorek

od godz. 9,00 do 12,00   i od 14,00 do 17,00

19.09.2018 środa

od godz. 9,00 do 12,00

   

20.09.2018 czwartek

od 14,00 do 17,00

 

21.09.2018 piątek

od godz. 9,00 do 12,00

22.09.2018 sobota

od 9,00 do 11,00

 

Harmonogram dyżurów Komisji na kolejne dni zostanie opublikowany w dniu 22.09.2018

artykuł nr 55

Jesienna akcja szczepienia lisów

Załączniki:
Informacja 176 KB