artykuł nr 46

Ogłoszenie

W DNIU 25 WRZEŚNIA 2017 ROKU (poniedziałek),O GODZ. 17,00, W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W MARIANCE RĘDZIŃSKIEJ, UL. SREBRNA, ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE SOŁECKIE SOŁECTWA MARIANKA RĘDZIŃSKA.
TEMATEM ZEBRANIA BĘDZIE:
- ROZDYSPONOWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH  
  FUNDUSZU SOŁECKIEGO ROKU 2017.
- SPRAWY RÓŻNE.

artykuł nr 47

Ogłoszenie

Sądu Okręgowego w Częstochowie

Załączniki:
Ogłoszenie 331 KB
artykuł nr 48

Pismo

w sprawie wsparcia finansowego dla poszkodowanych rolników sierpniowymi nawałnicami

Załączniki:
Pismo 343 KB
artykuł nr 49

Kampania edukacyjna ukierunkowana na poprawę bioróżnorodności

Załączniki:
Informacja 844 KB
artykuł nr 50

Posiedzenie komisji rewizyjnej

odbędzie się 15 września 2017 r. o godz. 17:00 w Hali Sportowej w Rędzinach