artykuł nr 21

Postanowienie

Ministra Infrastruktury i Budownictwa

Załączniki:
Postanowienie MB
artykuł nr 22

Obwieszczenie

Ministra Infrastruktury i Budownictwa

Załączniki:
Obwieszczenie 492 KB
artykuł nr 23

Ogłoszenie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie informuje o wzroście przypadków wirusowego zapalenia wątroby typu A

Załączniki:
Ogłoszenie MB
artykuł nr 24

Ogłoszenie

Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) obowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada - co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia.
Ustaloną podczas spisu liczbę i numery identyfikacyjne zwierząt posiadacz zwierząt przekazuje Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu i umieszcza w księgach rejestracji.
Niedopełnienie obowiązku zagrożone jest karą grzywny.

artykuł nr 25

Kalendarz polowań na sezon 2017/2018

Załączniki:
Kalendarz 462 KB