artykuł nr 71

Ogłoszenie

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w Częstochowie przy ul. Legionów będących w zasobie nieruchomości AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

Załączniki:
Ogłoszenie MB
artykuł nr 72

Informacja

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Rędziny z organizacjami pozarządowymi za 2016 r.

Załączniki:
Sprawozdanie MB
artykuł nr 73

zarządzenie nr 0050.65.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 24 maja 2017 roku.
w sprawie wyników otwartego konkursu ofert

Załączniki:
zwg0050.65.2017 536 KB
artykuł nr 74

Ogłoszenie

Konsultacje społeczne projektu Programu Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim 2020+ oraz Pognozy oddziaływania na środowisko

Załączniki:
Ogłoszenie 25.05.2017 859 KB
artykuł nr 75

XXXIX sesja Rady Gminy Rędziny

Na  podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2016. poz. 446) informuję, że w dniu 30 maja 2017 roku (tj. we wtorek)
o godz. 15:30  w  Sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się XXXIX sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem  obrad:  

I. Część porządkowo - wstępna:
1.  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.  Wybór sekretarza obrad.
3.  Poinformowanie radnych czy do protokołu z poprzedniej sesji zostały zgłoszone uwagi.
4.  Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
5.  Przyjęcie interpelacji radnych i zapytania radnych.
6.  Wnioski i zapytania sołtysów.

 

II. Podjęcie uchwał w sprawach:
1.  Zmiany w budżecie gminy Rędziny na 2017 rok
2.  Zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2017-2022
3.  Udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Po-żarnej w Częstochowie
4.  Nadania nazwy ulicy (Morelowa)
5.  Nadania nazwy ulicy (Gruszowa)
6.  Nadania nazwy ulicy (Stanisława Wyspiańskiego)
7.  Nadania nazwy ulicy (Cypriana Kamila Norwida)
8.  Nadania nazwy ulicy (Jana Długosza)
9.  Nadania nazwy ulicy (Witolda Gombrowicza)
10.  Nadania nazwy ulicy (Marii Konopnickiej)
11.  Nadania nazwy ulicy (Juliusza Słowackiego)
12.  Nadania nazwy ulicy (Zygmunta Krasińskiego)
13.  Porozumienia międzygminnego z Gminą Mstów w zakresie lokalnego transportu zbiorowego


III . Informacje i zapytania
1.  Odczytanie pism oraz odpowiedzi na interpelacje.
2.  Zamknięcie obrad XXXIX sesji Rady Gminy Rędziny.