artykuł nr 6

Ogłoszenie

Prosi się mieszkańców sołectwa Rędziny Okupniki, będących podatnikami podatków samorządowych, o złożenie w Urzędzie Gminy Rędziny „Informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego” w związku z przeprowadzoną modernizacją ewidencji gruntów i budynków w obrębie ewidencyjnym Rędziny Okupniki. Powyższe niezbędne jest w celu ustalenia prawidłowej wysokości zobowiązań podatkowych.

Informacje podatkowe należy składać w Urzędzie Gminy Rędziny ul. Wolności 87 w Rędzinach, sala konferencyjna, w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 730 - 1530, we wtorki w godzinach 730 - 1630, w piątki w godzinach 730 - 1430.

Prosi się o potraktowanie sprawy jako pilnej.

 

Wójt Gminy Rędziny

mgr inż. Paweł Militowski

artykuł nr 7

Obwieszczenie

Starosty Częstochowskiego z 6.12.2017r.

Załączniki:
Obwieszczenie 575 KB
artykuł nr 8

Ogłoszenie

PKP S.A. Oddział Gospodarowania nieruchomościami w Katowicach zaprasza do rokowań na zbycie

Załączniki:
Ogłoszenie 591 KB
artykuł nr 9

Obwieszczenie

Regionalnego Dyrektora

Ochrony Środowiska w Katowicach

Załączniki:
Obwieszczenie 448 KB
artykuł nr 10

Ogłoszenie

12 grudnia 2017 r. (tj. we wtorek) o godz. 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisja Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej,
w sali konferencyjnej Gminnej Hali Sportowej w Rędzinach.