artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Ogłoszenie nr 626245-N-2019 z dnia 2019-11-22 r.

Gminny Zakład Komunikacyjny w Rędzinach: Sukcesywna dostawa oleju napędowego z przeznaczeniem dla Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach