artykuł nr 1

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie gminy Rędziny.