artykuł nr 1

Uchwała nr 255/XLIII/2021

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 21 grudnia 2021 r.

W sprawie: Regulaminu określającego procedury i szczegółowe warunki udzielania oraz rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rędziny na zadania polegające na wymianie źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Rędziny, realizowane przez osoby fizyczne

Załączniki:
RG-255-XLIII-2021MB