artykuł nr 1

Uchwała nr 135/XXIII/2020

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 10 marca 2020 roku

W sprawie: zmiany treści regulaminu określającego procedury i szczegółowe warunki udzielania oraz rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rędziny na zadania polegające na wymianie źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Rędziny, realizowanych przez osoby fizyczne

Załączniki:
RG-135-XXIII-2020932 KB