artykuł nr 1

Uchwała nr 93/XVI/2019

Rady Gminy Rędziny z dnia 29 października 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 22 lipca 2019 r. na działania Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach (1510.10.2019)

Załączniki:
RG-93-XVI-2019MB