artykuł nr 1

Uchwała Nr 77/XLV/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 10 października 2017 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach

Załączniki:
RG-77-XLV-2017329 KB