artykuł nr 1

Uchwała Nr 46/XL/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 20 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok

Załączniki:
RG-46-XL-2017299 KB