artykuł nr 1

Uchwała Nr 90/XXX/2016

Rady Gminy Rędziny
z dnia 27 października 2016 roku
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości

Załączniki:
RG-90-XXX-201686 KB