artykuł nr 1

Uchwała Nr 88/XXX/2016

Rady Gminy Rędziny
z dnia 27 października 2016 roku
w sprawie aktualności studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy Rędziny oraz miejscowych planów zagospodarwoania przestrzennego gminy Rędziny

Załączniki:
zal do RG-88-XXX-2016MB
RG-88-XXX-201670 KB