artykuł nr 1

POSTANOWIENIE NR DCZ-572-2/2019

Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 20 września 2019 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Załączniki:
PostanowienieMB