artykuł nr 1

OGŁOSZENIE

W DNIU 30 WRZEŚNIA 2021 ROKU (czwartek), O GODZ. 16:30, W GMINNYM OŚRODKU KULTURY, UL. MICKIEWICZA 7 ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE SOŁECKIE

SOŁECTWA RĘDZINY OSIEDLE.

TEMATEM ZEBRANIA BĘDZIE ROZDYSPONOWANIE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2022 ROK.

 

PROSIMY O ZAŁOŻENIE MASECZEK OCHRONNYCH!