artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży