artykuł nr 1

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu

 Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2019, poz. 506) z w o ł u j ę  na dzień 08 lipca  2019 r. (tj. poniedziałek) na godz.7.15 posiedzenie Komisji  Finansów Publicznych i Samorządu, które odbędzie się w sali  sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny.

 

Porządek posiedzenia :

1.  Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata  2019-2032. 

3.  Sprawy różne.