artykuł nr 21

KONKURS OFERT

na wykonanie następującej dostawy :
Dostawa 19 kpl. sprzętu komputerowego (laptopy) w ramach programu:
Oś I :  Powszechny dostęp do szybkiego internetu,
Działanie 1.1 : Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach - ZDALNA SZKOŁA +

artykuł nr 22

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej:

„Zakup i dostawa miału węglowego dla ZGMiK w Rędzinach w sezonie 2020/2021”

artykuł nr 23

Ogłoszenie

ŚWIADCZENIE USŁUGI ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH I ZAGOSPODAROWANIA TYCH ODPADÓW OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, POWSTAŁYCH NA TERENIE GMINY RĘDZINY.

artykuł nr 24

zarządzenie nr 0050.46.2020

Wójta Gminy Rędziny z dnia 27 kwietnia 2020 roku

w sprawie: wyników otwartego konkursu ofert na zadania :

A. W zakresie turystyki; organizacja wypoczynku wyjazdowego dzieci i młodzieży z terenu gminy w okresie ferii letnich.

B. Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej

C. Wspieranie inicjatyw na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym, szczególnie wynikającym z problemu uzależnienia od alkoholu.

Załączniki:
zwg 0050.46.2020 509 KB
artykuł nr 25

KONKURS OFERT

na wykonanie następującej dostawy :
Dostawa 20 kpl. sprzętu komputerowego (laptopy) w ramach programu:
Oś I :  Powszechny dostęp do szybkiego internetu,
Działanie 1.1 : Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach - ZDALNA SZKOŁA