artykuł nr 16

Ogłoszenie

Wójt Gminy Rędziny ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Załączniki:
Ogłoszenie MB
artykuł nr 17

Ogłoszenie

Wójt Gminy Rędziny ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Załączniki:
Ogłoszenie MB
artykuł nr 18

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY RĘDZINY

o naborze na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze:

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RĘDZINACH

artykuł nr 19

Ogłoszenie

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:

Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rudnikach ul. Szkolna 11, 42 - 240 Rudniki dla którego organem prowadzącym jest Gmina Rędziny

artykuł nr 20

Ogłoszenie

WÓJT GMINY RĘDZINY Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r