artykuł nr 31

Ogłoszenie

Gminny Zakład Komunikacyjny w Rędzinach

Ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy - Główna Księgowa / -wy.

Załączniki:
Wynik ogłoszenia 185 KB
Nabór - Główna Księgowa 823 KB
artykuł nr 32

zarządzenie nr 0050.17.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 12 lutego 2018 roku.
w sprawie: wyników otwartego konkursu ofert na :
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Rędziny

Załączniki:
zwg0050.17.2018 429 KB
artykuł nr 33

zarządzenie nr 0050.16.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 12 lutego 2018 roku.
w sprawie: wyników otwartego konkursu ofert na :
„kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
p.n. „Prowadzenie Orkiestry Dętej z terenu Gminy Rędziny”

Załączniki:
zwg0050.16.2018 330 KB
artykuł nr 34

zarządzenie nr 0050.14.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 2 lutego 2018 roku.
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji
zadania publicznego Gminy Rędziny w 2018 roku

Załączniki:
zwg0050.14.2018 655 KB
artykuł nr 35

zarządzenie nr 0050.13.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 2 lutego 2018 roku.
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji
zadania publicznego Gminy Rędziny w 2018 roku

Załączniki:
zwg0050.13.2018 497 KB