artykuł nr 16

Ogłoszenie

WÓJT GMINY RĘDZINY
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Koninie
ul. Kielecka 37, Konin

Załączniki:
Ogłoszenie MB
artykuł nr 17

Ogłoszenie

Ogłoszenie nr 561226-N-2018 z dnia 2018-05-21 r.
Urząd Gminy: Zakup i dostawa wyposażenia do obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1
w Rędzinach ul. Szkolna 7 w ramach projektu pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego nr 1 przy ul. Szkolnej 7 w Rędzinach wraz z zakupem wyposażenia”.

 

artykuł nr 18

Ogłoszenie

WÓJT GMINY RĘDZINY
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Koninie
ul. Kielecka 37, Konin

 

artykuł nr 19

Ogłoszenie

WÓJT GMINY RĘDZINY
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kościelcu
ul. Wolności 93, Kościelec

artykuł nr 20

Zarządzenie nr 0050.58.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 15 maja 2018 roku
w sprawie: wyników otwartego konkursu ofert na :
A. W zakresie turystyki; organizacja wypoczynku wyjazdowego dzieci i młodzieży z terenu gminy w okresie ferii letnich.
B. Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
C. Wspieranie inicjatyw na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym, szczególnie wynikającym z problemu uzależnienia od alkoholu.

Załączniki:
zwg0050.58.2018 617 KB