artykuł nr 6

Ogłoszenie

Wójt Gminy Rędziny ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

Załączniki:
Ogłoszenie MB
artykuł nr 7

Ogłoszenie

Świadczenie usługi prowadzenia kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli :

Część I: Kurs kwalifikacyjny : SENSOMOTORYCZNA TERAPIA WIDZENIA

Część II: Kurs kwalifikacyjny : AUTYZM - ASPERGER

Część III: Kurs kwalifikacyjny : TRENING UWAGI SŁUCHOWEJ - METODA TOMATISA

 

Załączniki:
Ogłoszenie o wyborze 837 KB
Załączniki MB
SIWZ MB
Ogłoszenie MB
artykuł nr 8

Ogłoszenie

KONKURS OFERT
na wykonanie następującej usługi :
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W GMINIE RĘDZINY

Załączniki:
Informacja o wyniku postępowania 222 KB
Zał. nr 6 MB
Zał. nr 5 251 KB
Zał. nr 4 319 KB
Zał. nr 3 157 KB
Zał. nr 2 293 KB
Zał. nr 1 341 KB
SIWZ MB
Ogłoszenie 324 KB
artykuł nr 9

Ogłoszenie

Świadczenie usługi prowadzenia kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli

artykuł nr 10

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

„Budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 2000 m3 / dobę w miejscowości Karolina nr 27 w gminie Rędziny”

 

Załącznik 12 - pobierz