artykuł nr 31

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Szkolnej 7 w Rędzinach wraz z zakupem wyposażenia według procedury (zaprojektuj i zbuduj).

artykuł nr 32

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Rędziny: Budowa dwóch linii oświetlenia ulicznego w Rędzinach i w Kościelcu

 

zalącznik 7a - pobierz

załącznik 7b - pobierz

artykuł nr 33

Ogłoszenie

Wójt Gminy Rędziny ogłasza nabór na stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i gospodarki komunalnej

Załączniki:
Informacja o wynikach naboru 283 KB
Ogłoszenie MB
artykuł nr 34

zarządzenie nr 0050.28.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 20 lutego 2017 roku.
w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Rędziny

Załączniki:
zwg0050.28.2017 440 KB
artykuł nr 35

zarządzenie nr 0050.22.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 09 lutego 2017 roku.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Rędziny w 2017 roku

Załączniki:
zwg0050.22.2017 479 KB