artykuł nr 26

Ogłoszenie

Budowa kontenerów socjalnych w Rędzinach ul. Bankowa - etap II

załącznik 7b - pobierz

 

artykuł nr 27

Ogłoszenie

Konkurs Ofert na wykonanie następujących prac projektowych

WYKONANIE OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ

artykuł nr 28

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Szkolnej 7 w Rędzinach wraz z zakupem wyposażenia według procedury (zaprojektuj i zbuduj).

artykuł nr 29

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Kościelcu na odcinku od ul. J. Pawła II do budynku Aeroklubu Częstochowskiego wraz z przyłączem kanalizacyjnym.

artykuł nr 30

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Urząd Gminy: Przebudowa drogi gminnej w Kościelcu gmina Rędziny - droga nr 638049 S (wg procedury zaprojektuj i zbuduj)

załącznik - plan sytuacyjny - pobierz

załącznik - Granice pasa drogowego - pobierz