artykuł nr 1

Ogłoszenie

Przebudowa drogi gminnej w Kościelcu gmina Rędziny - droga nr 638049 w g procedury (zaprojektuj i zbuduj)

załącznik - plan sytuacyjny - pobierz

załącznik - Granice pasa drogowego - pobierz

Załączniki:
Ogłoszenie 1.375 MB
SIWZ 307.604 KB
Informacja nr 1 279.021 KB
Protokół z otwarcia ofert 531.275 KB
Ogłoszenie o wyborze 835.433 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 1.391 MB
zał. 1 208.157 KB
zał. 2 189.877 KB
zał. 3 181.673 KB
zał. 4 2.346 MB
zał. 5 191.092 KB
zał. 6 93.283 KB
zał. 7 272.632 KB
zał. 8 112.478 KB
zał. 9 91.964 KB
zał. 10 91.986 KB
zał. 11 93.301 KB
artykuł nr 2

Ogłoszenie o naborze

Wójt Gminy Rędziny ogłasz nabór na stanowisko ds. windykacji należności

Załączniki:
Ogłoszenie 1,012.709 KB
Informacja 286.937 KB
Informacje o wyniku 263.601 KB
artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy

Rudniki: Sukcesywna dostawa oleju napędowego z przeznaczeniem dla Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach

Załączniki:
Ogłoszenie 556.399 KB
SIWZ 273.235 KB
Zał_1_SIWZ 48.470 KB
Zał_2_SIWZ 51.742 KB
Zał_3_SIWZ 48.196 KB
Zał_4_SIWZ 42.515 KB
Zał_5_SIWZ 32.973 KB
Zał_6_SIWZ 42.702 KB
Zał_7_SIWZ_Wzór umowy 59.840 KB
wersja edytowalna 133.683 KB
Informacja nr 1 404.459 KB
Zał_7_SIWZ_Wzór umowy_po zmianie 69.954 KB
Zał_1_SIWZ_po zmianie 76.952 KB
Protokół z otwarcia ofert 385.729 KB
Ocena i wybór ofert 2017 348.581 KB
artykuł nr 4

Ogłoszenie

Wójt Gminy Rędziny ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż garażu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

Załączniki:
Ogłoszenie 1.036 MB
Informacja o wyniku 303.930 KB
artykuł nr 5

Ogłoszenie

Wójt Gminy Rędziny ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych

Załączniki:
Ogłoszenie 1.180 MB
Informacja o wyniku 288.491 KB
artykuł nr 6

Ogłoszenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Mickiewicza 7
42-242 Rędziny


Ogłasza nabór na
stanowisko urzędnicze referent - pełny etat

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy społecznej w Rędzinach.

artykuł nr 7

Ogłoszenie

Roboty budowlane
Rędziny: Remont ciągu pieszo-jezdnego oraz remont zjazdów do posesji w ulicy Wesołej w Rudnikach w gminie Rędziny.

artykuł nr 8

Ogłoszenie

Przetarg nieograniczony
na wykonanie następujących prac:
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W GMINIE RĘDZINY

Załączniki:
Ogłoszenie 99.969 KB
SIWZ 1.483 MB
zal1 do SIWZ 243.883 KB
zal2 do SIWZ 372.260 KB
zal3 do SIWZ 99.714 KB
zal4 do SIWZ 141.458 KB
zal5 do SIWZ 60.222 KB
Ogłoszenie o wyniku 09.11.2016 867.673 KB
artykuł nr 9

Ogłoszenie

Zapytanie ofertowe
na wykonanie następujących prac:
NOWE WEJŚCIE DO BIBLIOTEKI W BUDYNKU OSP W KOŚCIELCU

artykuł nr 10

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy
Zakup 4 sztuk fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych dla Gminy Rędziny
Numer referencyjny ZP.272.08.2016

artykuł nr 11

zarządzenie nr 0050.145.2016

Wójta Gminy Rędziny z dnia 30 września 2016 roku.
w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego garażu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

Załączniki:
zwg0050.145.2016 111.242 KB
zal do zwg0050.145.2016 86.156 KB
artykuł nr 12

Ogłoszenie

Wójt Gminy Rędziny
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy, ds księgowości budżetowej

Załączniki:
Ogłoszenie 253.132 KB
Ogłoszenie o wyniku 247.550 KB