artykuł nr 1

Referat finansowy

artykuł nr 2

Referat ds. obywatelskich

artykuł nr 3

Referat organizacyjny, promocji i drogownictwa

artykuł nr 4

Referat gosp. przestrzennej, nieruchomości i gosp. odpadami

artykuł nr 5

Referat inwestycji, zamówień publicznych, pozyskiwania środków zewnętrznych i oświaty