artykuł nr 1

Referat finansowy

artykuł nr 2

Referat ds. obywatelskich

artykuł nr 3

Referat organizacyjny, gospodarki przestrzennej i nieruchomości

artykuł nr 4

Referat ochrony środowiska, działalności gospodarczej i gospodarki odpadami

artykuł nr 5

Referat Zamówień Publicznych, Inwestycji, Funduszy zewnętrznych i oświaty