artykuł nr 1

zarządzenie nr 0050.98.2020

WÓJT GMINY RĘDZINY z dnia 29 września 2020 r.
w sprawie: przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rędziny wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz wykonania planu finansowego zakładów budżetowych za I półrocze
2020

Załączniki:
0050.98.2020 MB
Dostępne kategorie:
2018
2020