artykuł nr 1

Sprawozdanie IV kwartał 2017

Załączniki:
Sprawozdanie 1.259 MB
artykuł nr 2

Sprawozdanie III kwartał 2017

Załączniki:
Sprawozdanie 1.194 MB
artykuł nr 3

Sprawozdanie II kwartał 2017

Załączniki:
Sprawozdanie 1.203 MB
artykuł nr 4

Sprawozdanie I kwartał 2017

Załączniki:
Sprawozdanie 1.142 MB