artykuł nr 1

Uchwała Nr 32/LII/2018

Rady Gminy Rędziny
z dnia 8 maja 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rędziny

Załączniki:
RG-32-LII-2018 1.026 MB
artykuł nr 2

Uchwała Nr 31/LII/2018

Rady Gminy Rędziny
z dnia 8 maja 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rędziny

Załączniki:
RG-31-LII-2018 813.074 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr 30/LII/2018

Rady Gminy Rędziny
z dnia 8 maja 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rędziny

Załączniki:
RG-30-LII-2018 858.967 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr 29/LII/2018

Rady Gminy Rędziny
z dnia 8 maja 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rędziny

Załączniki:
RG-29-LII-2018 860.253 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr 28/LII/2018

Rady Gminy Rędziny
z dnia 8 maja 2018 roku
w sprawie uchylenia uchwały Nr 16/LI/2018 Rady Gminy Rędziny z dnia 27 marca 2018r., w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Rędziny pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska na budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Karolina oraz oczyszczalni ścieków w Częstochowie.

Załączniki:
RG-28-LII-2018 432.639 KB
artykuł nr 6

Uchwała Nr 27/LII/2018

Rady Gminy Rędziny
z dnia 8 maja 2018 roku
w sprawie sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rędziny do 2023 roku

Załączniki:
RG-27-LII-2018 284.053 KB
zal do RG-27-LII-2018 6.216 MB
artykuł nr 7

Uchwała Nr 26/LII/2018

Rady Gminy Rędziny
z dnia 8 maja 2018 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr 101/XLVIII/2017 Rady Gminy Rędziny z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 r.

Załączniki:
RG-26-LII-2018 346.639 KB
zal1 do RG-26-LII-2018 925.149 KB
zal2 do RG-26-LII-2018 825.581 KB
artykuł nr 8

Uchwała Nr 25/LII/2018

Rady Gminy Rędziny
z dnia 8 maja 2018 roku
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2031

Załączniki:
RG-25-LII-2018 261.434 KB
zal1 do RG-25-LII-2018 5.148 MB
zal2 do RG-25-LII-2018 663.439 KB
zal3 do RG-25-LII-2018 678.505 KB
artykuł nr 9

Uchwała Nr 24/LII/2018

Rady Gminy Rędziny
z dnia 8 maja 2018 roku
w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Załączniki:
RG-24-LII-2018 1.072 MB
artykuł nr 10

Uchwała Nr 23/LII/2018

Rady Gminy Rędziny
z dnia 8 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na zadanie drogowe

Załączniki:
RG-23-LII-2018 316.243 KB
artykuł nr 11

Uchwała Nr 22/LII/2018

Rady Gminy Rędziny
z dnia 8 maja 2018 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018 rok