artykuł nr 1

Uchwała Nr 21/LI/2018

Rady Gminy Rędziny
z dnia 27 marca 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rędziny

Załączniki:
RG-21-LI-2018 859.485 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr 20/LI/2018

Rady Gminy Rędziny
z dnia 27 marca 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rędziny

Załączniki:
RG-20-LI-2018 852.025 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr 19/LI/2018

Rady Gminy Rędziny
z dnia 27 marca 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rędziny

Załączniki:
RG-19-LI-2018 905.938 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr 18/LI/2018

Rady Gminy Rędziny
z dnia 27 marca 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rędziny

Załączniki:
RG-18-LI-2018 807.550 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr 17/LI/2018

Rady Gminy Rędziny
z dnia 27 marca 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rędziny

Załączniki:
RG-17-LI-2018 791.058 KB
artykuł nr 6

Uchwała Nr 16/LI/2018

Rady Gminy Rędziny
z dnia 27 marca 2018 roku
w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Rędziny pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia łub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska na budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Karolina oraz oczyszczalni ścieków w Częstochowie

Załączniki:
RG-16-L-2018 432.381 KB
zal do RG-16-L-2018 830.968 KB
artykuł nr 7

Uchwała Nr 15/LI/2018

Rady Gminy Rędziny
z dnia 27 marca 2018 roku
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Rędziny lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg

Załączniki:
RG-15-L-2018 1.817 MB
artykuł nr 8

Uchwała Nr 14/LI/2018

Rady Gminy Rędziny
z dnia 27 marca 2018 roku
w sprawie podziału Gminy Rędziny na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Załączniki:
RG-14-L-2018 378.833 KB
zal1 do RG-14-L-2018 809.776 KB
artykuł nr 9

Uchwała Nr 13/LI/2018

Rady Gminy Rędziny
z dnia 27 marca 2018 roku
w sprawie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rędziny w 2018r

Załączniki:
RG-13-L-2018 1.602 MB
zal1 do RG-13-L-2018 291.581 KB