artykuł nr 1

Uchwała Nr 12/L/2018

Rady Gminy Rędziny
z dnia 27 luty 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta

Załączniki:
RG-12-L-2018 352.253 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr 11/L/2018

Rady Gminy Rędziny
z dnia 27 luty 2018 roku
w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego utworzenia Komisariatu w Rędzinach.

Załączniki:
RG-11-L-2018 590.941 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr 10/L/2018

Rady Gminy Rędziny
z dnia 27 luty 2018 roku
w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rędziny.

Załączniki:
RG-10-L-2018 457.219 KB
zal do RG-10-L-2018 244.275 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr 9/L/2018

Rady Gminy Rędziny
z dnia 27 luty 2018 roku
w sprawie nadania nazwy ulicy

Załączniki:
RG-9-L-2018 270.605 KB
RG-9-L-2018 270.605 KB
zal1 do RG-9-L-2018 310.424 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr 8/L/2018

Rady Gminy Rędziny
z dnia 27 luty 2018 roku
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2032

Załączniki:
RG-8-L-2018 254.293 KB
zal do RG-8-L-2018 6.314 MB
artykuł nr 6

Uchwała Nr 7/L/2018

Rady Gminy Rędziny
z dnia 27 luty 2018 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018rok

Załączniki:
RG-7-L-2018 388.646 KB
zal do RG-7-L-2018 7.842 MB
artykuł nr 7

Uchwała Nr 6/L/2018

Rady Gminy Rędziny
z dnia 27 luty 2018 roku
w sprawie korekty Uchwały Nr 3/XLIX/2018 Rady Gminy Rędziny z dnia 30 stycznia
2018 roku

Załączniki:
RG-6-L-2018 408.228 KB