artykuł nr 1

zarządzenie nr 0050.146.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 31.12.2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018r.

Załączniki:
zwg0050.146.2018 223.106 KB
zal do zwg0050.146.2018 529.918 KB
artykuł nr 2

zarządzenie nr 0050.145.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 31.12.2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018r.

Załączniki:
zwg0050.145.2018 224.591 KB
zal do zwg0050.145.2018 686.969 KB
artykuł nr 3

zarządzenie nr 0050.144.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 28.12.2018 r.

w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi przewozowe świadczone przez Gminny Zakład Komunikacyjny w Rędzinach

Załączniki:
zwg0050.144.2018 397.729 KB
zal1 do zwg0050.144.2018 490.913 KB
zal2 do zwg0050.144.2018 982.781 KB
artykuł nr 4

zarządzenie nr 0050.143.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 21.12.2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018r.

Załączniki:
zwg0050.143.2018 224.479 KB
zal do zwg0050.143.2018 716.507 KB
artykuł nr 5

zarządzenie nr 0050.142.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 19.12.2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018r.

Załączniki:
zwg0050.142.2018 222.296 KB
zal do zwg0050.142.2018 1.353 MB
artykuł nr 6

zarządzenie nr 0050.141.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 19.12.2018 r.

w sprawie powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia odbioru prac konserwatorskich na obiekcie zabytkowym Kościoła Parafialnego w Rędzinach przy ul. Wolności 117 w związku z przekazaniem dotacji celowej na wykonanie ww. prac

Załączniki:
zwg0050.141.2018 234.635 KB
artykuł nr 7

zarządzenie nr 0050.140.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 19.12.2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018r.

Załączniki:
zwg0050.140.2018 219.727 KB
zal do zwg0050.140.2018 1.143 MB
artykuł nr 8

zarządzenie nr 0050.139.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 18 grudnia 2018r
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadania:

„Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz linii kablowych 15 kV i 1 kV w celu zasilania elektroenergetycznego mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 2000 m3/dobę w miejscowości Karolina gmina Rędziny".

Załączniki:
zwg 0050.139.2018 330.885 KB
artykuł nr 9

zarządzenie nr 0050.138.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 14.12.2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018r.

Załączniki:
zwg0050.138.2018 226.722 KB
zal do zwg0050.138.2018 1.057 MB
artykuł nr 10

zarządzenie nr 0050.137.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 14.12.2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018r.

Załączniki:
zwg0050.137.2018 242.958 KB
zal do zwg0050.137.2018 5.460 MB
artykuł nr 11

zarządzenie nr 0050.136.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 12.12.2018 r.

w sprawie zmiany Załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 0050.21.2016 z dnia 16.02.2016r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Rędziny

Załączniki:
zwg0050.136.2018 377.074 KB
zal do zwg0050.136.2018 535.121 KB
artykuł nr 12

Zarządzenie nr 0050.135.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 10.12.2018 r.

w sprawie: w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia następujących postępowań przetargowych:
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 14 przy ul. Srebrnej 19 w Mariance Rędzińskiej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Srebrnej 23 w Mariance Rędzińskiej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

Załączniki:
zwg0050.135.2018 379.952 KB
artykuł nr 13

Zarządzenie nr 0050.134.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 10.12.2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018r.

Załączniki:
zwg0050.134.2018 223.197 KB
zal do zwg0050.134.2018 1.089 MB
artykuł nr 14

Zarządzenie nr 0050.133.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 6.12.2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018r.

Załączniki:
zwg0050.133.2018 226.976 KB
zal do zwg0050.133.2018 2.180 MB
artykuł nr 15

Zarządzenie nr 0050.132.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 4.12.2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018r.

Załączniki:
zwg0050.132.2018 293.010 KB
zal zwg0050.132.2018 1.517 MB
artykuł nr 16

Zarządzenie nr 0050.131.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 27.11.2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018r.

Załączniki:
zwg0050.131.2018 227.646 KB
zal zwg0050.131.2018 1.110 MB
artykuł nr 17

Zarządzenie nr 0050.130.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 21.11.2018 r.

w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości gminnych i ogłoszenia wykazu nieruchomości

Załączniki:
zwg0050.130.2018 333.096 KB
zal do zwg0050.130.2018 391.305 KB
artykuł nr 18

Zarządzenie nr 0050.129.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 21.11.2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018r

Załączniki:
zwg0050.129.2018 244.807 KB
zal1 do zwg0050.129.2018 864.395 KB
zal2 do zwg0050.129.2018 1.492 MB
artykuł nr 19

Zarządzenie nr 0050.128.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 13 listopada 2018r.

w sprawie: Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2032

Załączniki:
zwg 0050.128.2018 8.193 MB
artykuł nr 20

Zarządzenie nr 0050.127.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 13.10.2018 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy na rok 2019

Załączniki:
zwg 0050.127.2018 2.401 MB
artykuł nr 21

Zarządzenie nr 0050.126.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 6.11.2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018r

Załączniki:
zwg0050.126.2018 243.520 KB
zal 1 do zwg0050.126.2018 448.001 KB
zal 2 do zwg0050.126.2018 1.612 MB
artykuł nr 22

Zarządzenie nr 0050.125.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 31.10.2018 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.111.2018 z dnia 25.09.2018 r. w sprawie
powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz w wyborach wójta w dniu 21 października 2018 r.

Załączniki:
zwg0050.125.2018 301.512 KB
artykuł nr 23

Zarządzenie nr 0050.124.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 31.10.2018 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rędziny na 2018r.

artykuł nr 24

Zarządzenie nr 0050.123.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 29.10.2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018r.

Załączniki:
zwg0050.123.2018 242.884 KB
zal1 do zwg0050.123.2018 449.910 KB
zal2 do zwg0050.123.2018 1.312 MB
artykuł nr 25

Zarządzenie nr 0050.122.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 26.10.2018 r.

w sprawie zmiany składu osobowego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Rędziny

Załączniki:
zwg0050.122.2018 721.605 KB
artykuł nr 26

Zarządzenie nr 0050.121.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 24.10.2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018 r.

artykuł nr 27

Zarządzenie nr 0050.120.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 18.10.2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018 r.

Załączniki:
zwg0050.120.2018 247.417 KB
zal1 do zwg0050.120.2018 786.221 KB
zal2 do zwg0050.120.2018 713.204 KB
artykuł nr 28

Zarządzenie nr 0050.119.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 16 października 2018 roku

w sprawie: powołania przedstawicieli do ochrony lokali wyborczych.

Załączniki:
zwg 0050.119.2018 365.728 KB
artykuł nr 29

Zarządzenie nr 0050.118.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 10 października 2018 r.

w sprawie: udzielenia upoważnienia do dokonywania niektórych czynności związanych z wyborami.

Załączniki:
zwg 0050.118.2018 272.771 KB
artykuł nr 30

Zarządzenie nr 0050.117.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 28.10.2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018 r.

Załączniki:
zwg0050.117.2018 246.566 KB
zal1 do zwg0050.117.2018 842.152 KB
zal2 do zwg0050.117.2018 1.192 MB
artykuł nr 31

Zarządzenie nr 0050.116.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 5 października 2018r
w sprawie powołania zespołu osób do nadzoru nad realizacją inwestycji gminnej pn:

„Budowa docelowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 2000 m3/dobę w miejscowości Karolina nr 27 w gminie Rędziny".

Załączniki:
zwg 0050.116.2018 344.398 KB
artykuł nr 32

Zarządzenie nr 0050.115.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 5 października 2018r

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadania:

„Budowa docelowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 2000 m3/dobę w miejscowości Karolina nr 27 w gminie Rędziny".

Załączniki:
zwg 0050.115.2018 318.666 KB
artykuł nr 33

Zarządzenie nr 0050.114.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 28.09.2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018 r.

Załączniki:
zwg0050.114.2018 245.907 KB
zal1 do zwg0050.114.2018 474.970 KB
zal2 do zwg0050.114.2018 467.967 KB
artykuł nr 34

Zarządzenie nr 0050.113.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 27.09.2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018r.

artykuł nr 35

Zarządzenie nr 0050.112.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 26.09.2018 r.

w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości gruntowych i ogłoszenia wykazu nieruchomości

Załączniki:
zwg0050.112.2018 321.945 KB
zal do zwg0050.112.2018 508.797 KB
artykuł nr 36

Zarządzenie nr 0050.111.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 25.09.2018 r.

w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz w wyborach wójta w dniu 21 października 2018 r.

Załączniki:
zwg0050.111.2018 779.721 KB
artykuł nr 37

Zarządzenie nr 0050.110.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 20.09.2018 r.
w sprawie: powołania operatora informatycznej obsługi gminnej komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz w wyborach wójta w dniu 21 października 2018 r.

Załączniki:
zwg0050.110.2018 1.230 MB
artykuł nr 38

Zarządzenie nr 0050.109.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 20.09.2018r.

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kościelcu do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu.

Załączniki:
zwg 0050.109.2018 871.885 KB
artykuł nr 39

Zarządzenie nr 0050.108.2018

Gminy Rędziny z dnia 20.09.2018r.

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Koninie do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu.

Załączniki:
zwg 0050.108.2018 832.113 KB
zwg 0050.108.2018 832.113 KB
artykuł nr 40

Zarządzenie nr 0050.107.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 20 września 2018 roku
w sprawie powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rędziny o przyznanie stypendium łub nagrody Wójta Gminy Rędziny dla uzdolnionych uczniów mieszkańców Gminy Rędziny

Załączniki:
Zarządzenie nr 0050.107.2018 248.340 KB
artykuł nr 41

Zarządzenie nr 0050.106.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 12 września 2018 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań przetargowych

Załączniki:
zwg0050.106.2018 534.835 KB
artykuł nr 42

Zarządzenie nr 0050.105.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 12 września 2018 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018 r.

artykuł nr 43

Zarządzenie nr 0050.104.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 11 września 2018 roku
w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Rędziny

Załączniki:
zwg0050.104.2018 55.843 KB
artykuł nr 44

zarządzenie nr 0050.103.2018

Wójta Gminy Rędziny - Szefa Obrony Cywilnej z dnia 10 września 2018 r.

Zgodnie z Wytycznymi Starosty Częstochowskiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu w sprawie realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w powiecie częstochowskim na 2018 r. oraz pismem Nr ZO.5555.9.2018 z dnia 03.09.2018 r. Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Częstochowie dotyczącym przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu obrony cywilnej w 2018 roku,

Załączniki:
zwg 0050.103.2018 414.590 KB
artykuł nr 45

Zarządzenie nr 0050.102.2018

WÓJTA GMINY RĘDZINY z dnia 31 sierpnia 2018r.
w sprawie upoważnienia Pani Anity Mirowskiej pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych potwierdzających prawa do świadczeń z opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Załączniki:
zwg 0050.102.2018 336.006 KB
artykuł nr 46

Zarządzenie nr 0050.101.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 27 sierpnia 2018 roku
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń „Dobry start”, przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia „Dobry start”, oraz do wydawania zaświadczeń

Załączniki:
zwg0050.101.2018 310.757 KB
artykuł nr 47

Zarządzenie nr 0050.100.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 24 sierpnia 2018 roku
w sprawie: ustalenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych

Załączniki:
Zarządzenie nr 0050.100.2018 284.707 KB
artykuł nr 48

Zarządzenie nr 0050.99.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 24 sierpnia 2018 roku
w sprawie: W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.88.2014 Wójta Gminy Rędziny z dnia 16 października 2014r. zmienionego Zarządzeniem Nr 0050.54.2018 Wójta Gminy Rędziny z dnia 7 maja 2018r. w sprawie Regulaminu korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych „ PSZOK” na terenie Gminy Rędziny.

Załączniki:
zwg0050.99.2018 427.090 KB
artykuł nr 49

Zarządzenie nr 0050.98.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 20 sierpnia 2018 roku
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.91.2018 Wójta Gminy Rędziny z dnia 1 sierpnia 2018r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Załączniki:
zwg0050.98.2018 266.433 KB
artykuł nr 50

Zarządzenie nr 0050.97.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 23 sierpnia 2018 roku
w sprawie: wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy w Rędzinach

Załączniki:
zwg0050.97.2018 8.868 MB
artykuł nr 51

Zarządzenie nr 0050.96.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 20 sierpnia 2018 roku.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018 r.

Załączniki:
zwg0050.96.2018 230.646 KB
zal1 do zwg0050.96.2018 547.337 KB
artykuł nr 52

Zarządzenie nr 0050.95.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 16 sierpnia 2018 roku.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018 r.

Załączniki:
zwg0050.95.2018 136.225 KB
zal1 do zwg0050.95.2018 262.958 KB
zal2 do zwg0050.95.2018 363.837 KB
zal3 do zwg0050.95.2018 149.513 KB
artykuł nr 53

Zarządzenie nr 0050.94.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 16 sierpnia 2018 roku.
w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rędziny za I półrocze 2018r.

Załączniki:
zwg0050.94.2018 133.928 KB
załączniki do zwg0050.94.2018 7.867 MB
artykuł nr 54

Zarządzenie nr 0050.93.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 8 sierpnia 2018 roku.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Załączniki:
zwg0050.93.2018 384.281 KB
artykuł nr 55

Zarządzenie nr 0050.92.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 8 sierpnia 2018 roku.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018 r.

Załączniki:
zwg0050.92.2018 251.411 KB
zal 1 do zwg0050.92.2018 476.974 KB
zal 2 do zwg0050.92.2018 1.113 MB
artykuł nr 56

Zarządzenie nr 0050.91.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 1 sierpnia 2018 roku.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Załączniki:
zwg0050.91.2018 307.698 KB
artykuł nr 57

Zarządzenie nr 0050.90.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 31 lipca 2018 roku.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018 r.

Załączniki:
zwg0050.90.2018 238.021 KB
zal1 do zwg0050.90.2018 551.058 KB
zal2 do zwg0050.90.2018 288.213 KB
artykuł nr 58

Zarządzenie nr 0050.89.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 20 lipca 2018 roku.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018 r.

Załączniki:
zwg0050.89.2018 259.066 KB
zal1 do zwg0050.89.2018 745.274 KB
zal2 do zwg0050.89.2018 1.272 MB
zal3 do zwg0050.89.2018 303.319 KB
artykuł nr 59

Zarządzenie nr 0050.88.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 20 lipca 2018 roku.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kościelcu

Załączniki:
zwg0050.88.2018 273.868 KB
artykuł nr 60

Zarządzenie nr 0050.87.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 20 lipca 2018 roku.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Koninie

Załączniki:
zwg0050.87.2018 274.518 KB
artykuł nr 61

Zarządzenie nr 0050.86.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 16 lipca 2018 roku. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia następującego postępowania przetargowego:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Mickiewicza 1 w Rędzinach wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

Załączniki:
zwg0050.86.2018 364.491 KB
artykuł nr 62

Zarządzenie nr 0050.85.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 12 lipca 2018 roku.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018 r.

Załączniki:
zwg0050.85.2018 248.252 KB
zal1 do zwg0050.85.2018 1.149 MB
zal2 do zwg0050.85.2018 269.836 KB
zal3 do zwg0050.85.2018 266.229 KB
artykuł nr 63

Zarządzenie nr 0050.84.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 9 lipca 2018 roku.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018r

Załączniki:
zwg0050.84.2018 245.468 KB
zal1 do zwg0050.84.2018 802.394 KB
zal2 do zwg0050.84.2018 1.693 MB
artykuł nr 64

Zarządzenie nr 0050.83.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 5 lipca 2018 roku.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018r

Załączniki:
zwg0050.83.2018 245.625 KB
zal1 do zwg0050.83.2018 452.195 KB
zal2 do zwg0050.83.2018 1.125 MB
artykuł nr 65

Zarządzenie nr 0050.82.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 29 czerwca 2018 roku.
w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Załączniki:
zwg0050.82.2018 317.523 KB
artykuł nr 66

Zarządzenie nr 0050.81.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 29 czerwca 2018 roku.
w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta

Załączniki:
zwg0050.81.2018 282.557 KB
artykuł nr 67

Zarządzenie nr 0050.80.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 29 czerwca 2018 roku.
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń dobry start a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia dobry start, do wydawania postanowień i zaświadczeń

Załączniki:
zwg0050.80.2018 334.070 KB
artykuł nr 68

Zarządzenie nr 0050.79.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 28 czerwca 2018 roku.
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń dobry start a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia dobry start, do wydawania postanowień i zaświadczeń

Załączniki:
zwg0050.79.2018 362.996 KB
artykuł nr 69

Zarządzenie nr 0050.78.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 20 czerwca 2018 roku.
w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Rędziny

Załączniki:
zwg0050.78.2018 267.830 KB
artykuł nr 70

Zarządzenie nr 0050.77.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 26 czerwca 2018 roku.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

Załączniki:
zwg0050.77.2018 390.272 KB
zal do zwg0050.77.2018 801.883 KB
artykuł nr 71

Zarządzenie nr 0050.76.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 25 czerwca 2018 roku.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018r

Załączniki:
zwg0050.76.2018 244.116 KB
zał 1 do zwg0050.76.2018 676.785 KB
zal 2 do zwg0050.76.2018 1.082 MB
artykuł nr 72

Zarządzenie nr 0050.75.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 20 czerwca 2018 roku.
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń dobry start a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia dobry start, do wydawania postanowień i zaświadczeń

Załączniki:
zwg0050.75.2018 354.458 KB
artykuł nr 73

Zarządzenie nr 0050.74.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 20 czerwca 2018 roku.
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego celem zintegrowania działań służb i instytucji na rzecz przeciwdziałania przemocy na terenie Gminy Rędziny

Załączniki:
zwg0050.74.2018 244.702 KB
artykuł nr 74

Zarządzenie nr 0050.73.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 11 czerwca 2018 roku.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Koninie

Załączniki:
zwg0050.73.2018 484.033 KB
artykuł nr 75

Zarządzenie nr 0050.72.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 11 czerwca 2018 roku.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kościelcu

Załączniki:
zwg0050.72.2018 484.854 KB
artykuł nr 76

Zarządzenie nr 0050.71.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 11 czerwca 2018 roku.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018 r.

Załączniki:
zwg0050.71.2018 285.581 KB
zal1 do zwg0050.71.2018 1.344 MB
zal2 do zwg0050.71.2018 372.705 KB
artykuł nr 77

Zarządzenie nr 0050.70.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 6 czerwca 2018 roku.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, położonych w Rędzinach przy ul.: Broniewskiego 4, Broniewskiego 6, Mickiewicza 1, Mickiewicza 3, Mickiewicza 4 oraz Marianka Rędzińska ul. Srebrna 21

Załączniki:
zwg0050.70.2018 514.221 KB
zal do zwg0050.70.2018 1.245 MB
artykuł nr 78

Zarządzenie nr 0050.69.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 6 czerwca 2018 roku.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018

Załączniki:
zwg0050.69.2018 256.999 KB
zal1 do zwg0050.69.2018 445.927 KB
zal2 do zwg0050.69.2018 1.537 MB
zal3 do zwg0050.69.2018 325.403 KB
artykuł nr 79

Zarządzenie nr 0050.68.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 30.05.2018 roku
w sprawie odwołania i powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Gminie Rędziny

Załączniki:
zwg0050.68.2018 300.805 KB
artykuł nr 80

Zarządzenie nr 0050.67.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 30 maja 2018 roku.
w sprawie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie gminy Rędziny

Załączniki:
zwg0050.67.2018 367.224 KB
zal do zwg0050.67.2018 392.864 KB
artykuł nr 81

Zarządzenie nr 0050.66.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 30 maja 2018 roku.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego

Załączniki:
zwg0050.66.2018 336.059 KB
artykuł nr 82

Zarządzenie nr 0050.65.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 29 maja 2018 roku.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach za 2017 rok

Załączniki:
zwg0050.65.2018 291.429 KB
zal do zwg0050.65.2018 4.407 MB
artykuł nr 83

Zarządzenie nr 0050.64.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 23 maja 2018 roku.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018r

artykuł nr 84

Zarządzenie nr 0050.63.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 23 maja 2018 roku.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku.

Załączniki:
zwg0050.63.2018 272.185 KB
zal do zwg0050.63.2018 549.377 KB
zwg0050.64.2018 225.441 KB
zal do zwg0050.64.2018 808.898 KB
artykuł nr 85

Zarządzenie nr 0050.62.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 18 maja 2018 roku.
w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko ds. drogownictwa

Załączniki:
zwg0050.62.2018 368.983 KB
artykuł nr 86

Zarządzenie nr 0050.61.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 18 maja 2018 roku.
w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko ds. rozliczania podatku VAT

Załączniki:
zwg0050.61.2018 362.851 KB
artykuł nr 87

zarządzenie nr 0050.60.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 18 maja 2018 roku.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018 r.

Załączniki:
zwg0050.60.2018 230.256 KB
zal1 do zwg0050.60.2018 689.808 KB
artykuł nr 88

Zarządzenie nr 0050.59.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 16 maja 2018 roku.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018 r.

Załączniki:
zwg0050.59.2018 228.263 KB
zal1 do zwg0050.59.2018 2.028 MB
artykuł nr 89

Zarządzenie nr 0050.58.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 15 maja 2018 roku
w sprawie: wyników otwartego konkursu ofert na :
A. W zakresie turystyki; organizacja wypoczynku wyjazdowego dzieci i młodzieży z terenu gminy w okresie ferii letnich.
B. Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
C. Wspieranie inicjatyw na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym, szczególnie wynikającym z problemu uzależnienia od alkoholu.

Załączniki:
zwg0050.58.2018 617.104 KB
artykuł nr 90

Zarządzenie nr 0050.57.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 9 maja 2018 roku
w sprawie: zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Rędziny - Wyrazów, mającego na celu
wybór Sołtysa oraz Przewodniczącego Rady Sołeckiej

Załączniki:
zwg0050.57.2018 406.956 KB
artykuł nr 91

Zarządzenie nr 0050.56.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 9 maja 2018 roku.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018 r.

Załączniki:
zwg0050.56.2018 248.311 KB
zal1 do zwg0050.56.2018 757.720 KB
zal2 do zwg0050.56.2018 2.108 MB
artykuł nr 92

zarządzenie nr 0050.55.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 8 maja 2018 roku.
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Rędziny w 2018 roku

Załączniki:
zwg0050.55.2018 547.736 KB
artykuł nr 93

zarządzenie nr 0050.54.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 7 maja 2018 roku.
w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 0050.88.2014 Wójta Gminy Rędziny z dnia 16 października 2014r. w sprawie Regulaminu korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych „ PSZOK” na terenie Gminy Rędziny.

Załączniki:
zwg0050.54.2018 527.271 KB
artykuł nr 94

zarządzenie nr 0050.53.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 27 kwietnia 2018 roku.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018 r.

Załączniki:
zwg0050.53.2018 230.397 KB
zal1 do zwg0050.53.2018 534.737 KB
artykuł nr 95

zarządzenie nr 0050.52.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 24 kwietnia 2018 roku.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018 r.

Załączniki:
zwg0050.52.2018 247.507 KB
zal1 do zwg0050.52.2018 712.183 KB
zal2 do zwg0050.52.2018 624.292 KB
artykuł nr 96

zarządzenie nr 0050.51.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 24 kwietnia 2018 roku.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018 r.

Załączniki:
zwg0050.51.2018 249.907 KB
zal1 do zwg0050.51.2018 463.530 KB
zal2 do zwg0050.51.2018 573.411 KB
artykuł nr 97

zarządzenie nr 0050.50.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 24 kwietnia 2018 roku.
w sprawie Instrukcji kasowej w Urzędzie Gminy w Rędzinach

Załączniki:
zwg0050.50.2018 288.072 KB
zal1 do zwg0050.50.2018 4.299 MB
zal2 do zwg0050.50.2018 283.484 KB
zal3 do zwg0050.50.2018 551.322 KB
artykuł nr 98

zarządzenie nr 0050.49.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 23 kwietnia 2018 roku.
w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów na członków do komisji konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Rędziny w 2018 roku w zakresie:
A. W zakresie turystyki; organizacja wypoczynku wyjazdowego dzieci i młodzieży z terenu gminy w okresie ferii letnich.
B. Wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
C. Wspieranie inicjatyw na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym, szczególnie wynikającym z problemu uzależnienia od alkoholu.

Załączniki:
zwg0050.49.2018 751.918 KB
zal do zwg0050.49.2018 450.781 KB
artykuł nr 99

zarządzenie nr 0050.48.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 23 kwietnia 2018 roku.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018r

Załączniki:
zwg0050.48.2018 248.191 KB
zal1 do zwg0050.48.2018 706.918 KB
zal2 do zwg0050.48.2018 1.367 MB
artykuł nr 100

zarządzenie nr 0050.47a.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 12 kwietnia 2018 roku.
W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.19.2015 Wójta Gminy Rędziny z dnia 29 stycznia 2015r., w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Rędzinach oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Rędziny.

Załączniki:
zwg0050.47a.2018 590.223 KB
artykuł nr 101

zarządzenie nr 0050.47.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 12 kwietnia 2018 roku.
W sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Rędziny do urzędowego poświadczania odpisów lub wyciągów z dokumentów znajdujących się w aktach Urzędu Gminy Rędziny

Załączniki:
zwg0050.47.2018 291.770 KB
zal do zwg0050.47.2018 232.998 KB
artykuł nr 102

zarządzenie nr 0050.46.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 12 kwietnia 2018 roku.
w sprawie upoważnienia pracowników

Załączniki:
zwg0050.46.2018 973.485 KB
artykuł nr 103

zarządzenie nr 0050.45.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 12 kwietnia 2018 roku.
w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Rędziny do poświadczenia za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez strony na potrzeby prowadzonych postępowań

Załączniki:
zwg0050.45.2018 306.278 KB
zal do zwg0050.45.2018 238.692 KB
artykuł nr 104

zarządzenie nr 0050.44.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 12 kwietnia 2018 roku.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Rędziny w 2018 roku

Załączniki:
zwg0050.44.2018 337.022 KB
zal do zwg0050.44.2018 7.706 MB
artykuł nr 105

zarządzenie nr 0050.43.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 12 kwietnia 2018 roku.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.136.2016 Wójta Gminy Rędziny

Załączniki:
zwg0050.43.2018 376.860 KB
artykuł nr 106

zarządzenie nr 0050.42.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 6 kwietnia 2018 roku.
w sprawie ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych mieszkaniowego zasobu Gminy Rędziny położonych w Kościelcu przy ul. Wolności 90.

Załączniki:
zwg0050.42.2018 567.679 KB
artykuł nr 107

zarządzenie nr 0050.41.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 6 kwietnia 2018 roku.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego

Załączniki:
zwg0050.41.2018 331.630 KB
artykuł nr 108

zarządzenie nr 0050.40.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 6 kwietnia 2018 roku.
w sprawie powołania Komisji ds. oceny wniosku o udzielenie pożyczki dla Stowarzyszenia Inicjatyw Rozwojowych ul. Mickiewicza 7, 42-242 Rędziny NIP: 949 221 58 62, na realizację zadania statutowego na terenie Gminy Rędziny współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Załączniki:
zwg0050.40.2018 252.631 KB
artykuł nr 109

zarządzenie nr 0050.39.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 6 kwietnia 2018 roku.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018r.

Załączniki:
zwg0050.39.2018 246.129 KB
zal1 do zwg0050.39.2018 454.109 KB
zal2 do zwg0050.39.2018 674.873 KB
artykuł nr 110

zarządzenie nr 0050.38.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 5 kwietnia 2018 roku.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego

Załączniki:
zwg0050.38.2018 342.609 KB
artykuł nr 111

zarządzenie nr 0050.37.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 29 marca 2018 roku.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018r

Załączniki:
zwg0050.37.2018 235.722 KB
zal do zwg0050.37.2018 1.691 MB
artykuł nr 112

zarządzenie nr 0050.36.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 28 marca 2018 roku.
w sprawie w sprawie zasad podejmowania działań informacyjnych, wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych

Załączniki:
zwg0050.36.2018 381.738 KB
zal1 do zwg0050.36.2018 896.637 KB
artykuł nr 113

zarządzenie nr 0050.35.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 28 marca 2018 roku.
w sprawie w sprawie wprowadzenia „Instrukcji w sprawie ewidencji i poboru podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Gminy Rędziny"

artykuł nr 114

zarządzenie nr 0050.34.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 22 marca 2018 roku.
w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w magazynie OC Urzędu Gminy Rędziny

Załączniki:
zwg0050.34.2018 428.334 KB
artykuł nr 115

zarządzenie nr 0050.33.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 20 marca 2018 roku.
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w Zarządzeniu Nr 0050.19.2018 Wójta Gminy Rędziny z dnia 13.02.2018r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

Załączniki:
zwg0050.33.2018 369.364 KB
artykuł nr 116

zarządzenie nr 0050.32.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 20 marca 2018 roku.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018r.

Załączniki:
zwg0050.32.2018 245.095 KB
zal1 do zwg0050.32.2018 460.864 KB
zal2 do zwg0050.32.2018 467.950 KB
artykuł nr 117

zarządzenie nr 0050.31.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 20 marca 2018 roku.
w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżecie Gminy Rędziny za 2017 rok

artykuł nr 118

zarządzenie nr 0050.30.2018

Luka w numeracji

artykuł nr 119

zarządzenie nr 0050.29.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 13 marca 2018 roku.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018 r.

Załączniki:
zwg0050.29.2018 245.606 KB
zal1 do zwg0050.29.2018 461.462 KB
zal2 do zwg0050.29.2018 463.892 KB
artykuł nr 120

zarządzenie nr 0050.28.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 5 marca 2018 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas nieokreślony przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rędzinach części budynku administracyjno-biurowego zlok. na działce nr ewid. 32/77 km 7 obręb Kolonia Rędziny.

Załączniki:
zwg0050.28.2018 407.104 KB
artykuł nr 121

zarządzenie nr 0050.27.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 5 marca 2018 roku.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018 r.

Załączniki:
zwg0050.27.2018 225.960 KB
zal do zwg0050.27.2018 522.929 KB
artykuł nr 122

zarządzenie nr 0050.26.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 28 lutego 2018 roku.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018 r.

Załączniki:
zwg0050.26.2018 227.086 KB
zal do zwg0050.26.2018 740.388 KB
artykuł nr 123

zarządzenie nr 0050.25.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 22 lutego 2018 roku.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.136.2016 Wójta Gminy Rędziny.

Załączniki:
zwg0050.25.2018 264.775 KB
artykuł nr 124

zarządzenie nr 0050.24.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 22 lutego 2018 roku.
w sprawie określenia wykazu lokali socjalnych

Załączniki:
zwg0050.24.2018 357.374 KB
artykuł nr 125

zarządzenie nr 0050.23.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 22 lutego 2018 roku.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018 r.

Załączniki:
zwg0050.23.2018 225.077 KB
zal do zwg0050.23.2018 755.888 KB
artykuł nr 126

zarządzenie nr 0050.22.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 20 lutego 2018 roku.
w sprawie: w sprawie powołania zespołu osób do nadzoru nad realizacją inwestycji gminnej pn:
„Budowa docelowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 2000 m3/dobę w miejscowości Karolina nr 27 w gminie Rędziny".

Załączniki:
zwg0050.22.2018 341.164 KB
artykuł nr 127

zarządzenie nr 0050.21.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 20 lutego 2018 roku.
w sprawie: w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadania:
„Budowa docelowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 2000 m3/dobę w miejscowości Karolina nr 27 w gminie Rędziny".

Załączniki:
zwg0050.21.2018 324.676 KB
artykuł nr 128

zarządzenie nr 0050.20.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 14 lutego 2018 roku.
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 0050.17.2018 Wójta Gminy Rędziny z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Rędziny w 2018 roku w zakresie:

"Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Rędziny".

Załączniki:
zwg0050.20.2018 340.454 KB
artykuł nr 129

zarządzenie nr 0050.19.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 12 lutego 2018 roku.
w sprawie: w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

Załączniki:
zwg0050.19.2018 358.076 KB
zal do zwg0050.19.2018 703.198 KB
artykuł nr 130

zarządzenie nr 0050.18.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 2 lutego 2018 roku.

w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, położonych w Rędzinach przy ul: Broniewskiego 4, Mickiewicza 1, Mickiewicza 2, Mickiewicza 3, Mickiewicza 4, Mickiewicza 5, Mickiewicza 6 oraz w Mariance Rędzińskiej przy ul. Srebrnej 19 i ul. Srebrnej 21.

Załączniki:
zwg0050.18.2018 513.780 KB
zal do zwg0050.18.2018 1.848 MB
artykuł nr 131

zarządzenie nr 0050.17.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 12 lutego 2018 roku.
w sprawie: wyników otwartego konkursu ofert na :
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Rędziny

Załączniki:
zwg0050.17.2018 428.586 KB
artykuł nr 132

zarządzenie nr 0050.16.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 12 lutego 2018 roku.
w sprawie: wyników otwartego konkursu ofert na :
„kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
p.n. „Prowadzenie Orkiestry Dętej z terenu Gminy Rędziny”

Załączniki:
zwg0050.16.2018 329.661 KB
artykuł nr 133

zarządzenie nr 0050.15.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 2 lutego 2018 roku.
w sprawie określenia i wdrożenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Rędziny
oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Rędziny

Załączniki:
zwg0050.15.2018 394.070 KB
zal1 do zwg0050.15.2018 2.963 MB
zal2 do zwg0050.15.2018 8.493 MB
artykuł nr 134

zarządzenie nr 0050.14.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 2 lutego 2018 roku.
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji
zadania publicznego Gminy Rędziny w 2018 roku

Załączniki:
zwg0050.14.2018 654.509 KB
artykuł nr 135

zarządzenie nr 0050.13.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 2 lutego 2018 roku.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Rędziny w 2018 roku

Załączniki:
zwg0050.13.2018 503.780 KB
artykuł nr 136

zarządzenie nr 0050.12.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 2 lutego 2018 roku.
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 0050. 3.2018 r Wójta Gminy Rędziny z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Rędziny w 2018 roku w zakresie :
„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Rędziny”.

Załączniki:
zwg0050.12.2018 327.574 KB
artykuł nr 137

zarządzenie nr 0050.11a.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 31 stycznia 2018 roku.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018 r.

Załączniki:
zwg0050.11a.2018 277.527 KB
zal1 do zwg0050.11a.2018 652.109 KB
artykuł nr 138

zarządzenie nr 0050.11.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 30 stycznia 2018 roku.
w sprawie: wyznaczenia lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Załączniki:
zwg0050.11.2018 306.196 KB
artykuł nr 139

zarządzenie nr 0050.10.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 30 stycznia 2018 roku.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018r.

Załączniki:
zwg0050.10.2018 239.363 KB
zal1 do zwg0050.10.2018 450.776 KB
zal2 do zwg0050.10.2018 1.572 MB
artykuł nr 140

zarządzenie nr 0050.9.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 24 stycznia 2018 roku.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018 r.

Załączniki:
zwg0050.9.2018 225.698 KB
zal1 do zwg0050.9.2018 589.719 KB
artykuł nr 141

zarządzenie nr 0050.8.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 23 stycznia 2018 roku.
w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów na członków do komisji konkursowe, do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Rędziny w 201J roku w zakresie: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Rędziny

Załączniki:
zwg0050.8.2018 903.251 KB
artykuł nr 142

zarządzenie nr 0050.7.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 23 stycznia 2018 roku.
w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów na członków do komisji konkursowe do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Rędziny w 2018 roku w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego p.n. „Prowadzenie Orkiestry Dętej z terenu Gminy Rędziny „

Załączniki:
zwg0050.7.2018 933.635 KB
artykuł nr 143

zarządzenie nr 0050.6.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 19 stycznia 2018 roku.
w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie przez Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rudnikach części działki o nr ewid. 984/4 km 9 obręb Rudniki.

Załączniki:
zwg0050.6.2018 477.205 KB
artykuł nr 144

zarządzenie nr 0050.5.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 15 stycznia 2018 roku.
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
w Gminie Rędziny w 2018 roku w zakresie : kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego p.n. „Prowadzenie Orkiestry Dętej z terenu Gminy Rędziny„

Załączniki:
zwg0050.5.2018 316.670 KB
zał do zwg0050.5.2018 6.326 MB
artykuł nr 145

zarządzenie nr 0050.4.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 12 stycznia 2018 roku.
w sprawie: zmiany zarządzenia Wójta Gminy Rędziny nr 0050.39.2017 z dnia 30.03.2017 r. w sprawie: wprowadzenia nowych wzorów kart pracy pojazdów i sprzętu silnikowego oraz określenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów i sprzętu silnikowego znajdującego się na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Rędziny.

Załączniki:
zwg0050.4.2018 352.547 KB
artykuł nr 146

zarządzenie nr 0050.3.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 10 stycznia 2018 roku.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Rędziny w 2018 roku w zakresie :
„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Rędziny”

artykuł nr 147

zarządzenie nr 0050.2.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 10 stycznia 2018 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie przez Zakład Gospodarki mieszkaniowej i Komunalnej w Rędzinach części działki o nr ewid 32/77 km 7 obręb Kolonia Rędziny.

Załączniki:
zwg0050.2.2018 512.476 KB
artykuł nr 148

zarządzenie nr 0050.1.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 2 stycznia 2018 roku.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2018 r.

Załączniki:
zwg0050.1.2018 223.279 KB
zal1 do zwg0050.1.2018 727.730 KB
Dostępne kategorie:
2016
2017
2018
2019