artykuł nr 1

Uchwała Nr 103/XLVIII/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 21 grudnia 2017 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 45/XXXIX/2017 Rady Gminy Rędziny z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie nadania nazwy ulicy

Załączniki:
RG-103-XLVIII-2017 300.520 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr 102/XLVIII/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 21 grudnia 2017 roku
w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach na rok 2018

Załączniki:
RG-102-XLVIII-2017 277.344 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr 101/XLVIII/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 21 grudnia 2017 roku
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 r.

Załączniki:
RG-101-XLVIII-2017 307.253 KB
zal do RG-101-XLVIII-2017 2.114 MB
artykuł nr 4

Uchwała Nr 100/XLVIII/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 21 grudnia 2017 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „ Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 2000m3 w miejscowości Karolina nr 27 Gmina Rędziny"

Załączniki:
RG-100-XLVIII-2017 349.885 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr 99/XLVIII/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 21 grudnia 2017 roku
w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rędzinach na rok 2018

Załączniki:
RG-99-XLVIII-2017 292.193 KB
zal do RG-99-XLVIII-2017 241.271 KB
artykuł nr 6

Uchwała Nr 98/XLVIII/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 21 grudnia 2017 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2018-2032

Załączniki:
RG-98-XLVIII-2017 443.646 KB
załączniki do RG-98-XLVIII-2017 7.209 MB
artykuł nr 7

Uchwała Nr 97/XLVIII/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 21 grudnia 2017 roku
w sprawie budżetu Gminy Rędziny na 2018 rok

Załączniki:
RG-97-XLVIII-2017 1.182 MB
załączniki do RG-97-XLVIII-2017 1.995 MB
artykuł nr 8

Uchwała Nr 96/XLVIII/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 21 grudnia 2017 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2017 rok

artykuł nr 9

Uchwała Nr 95/XLVIII/2017

Rady Gminy Rędziny
z dnia 21 grudnia 2017 roku
w sprawie korekty Uchwały Nr 88/XLVII/2017 Rady Gminy Rędziny z dnia 28 listopada 2017 roku

Załączniki:
RG-95-XLVIII-2017 552.113 KB