artykuł nr 1

zarządzenie nr 0050.141.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 29 grudnia 2017 roku.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 - 2032

Załączniki:
zwg0050.141.2017 240.976 KB
zal1 do zwg0050.141.2017 7.052 MB
zal2 do zwg0050.141.2017 618.970 KB
artykuł nr 2

zarządzenie nr 0050.140.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 29 grudnia 2017 roku.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2017 r

Załączniki:
zwg0050.140.2017 221.019 KB
zal1 do zwg0050.140.2017 552.168 KB
artykuł nr 3

zarządzenie nr 0050.139.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 19 grudnia 2017 roku.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Katarzyny Ozięblowskiej

Załączniki:
zwg0050.139.2017 377.277 KB
artykuł nr 4

zarządzenie nr 0050.137.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 18 grudnia 2017 roku.
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Załączniki:
zwg0050.137.2017 353.412 KB
artykuł nr 5

zarządzenie nr 0050.138.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 19 grudnia 2017 roku.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2017 r.

Załączniki:
zwg0050.138.2017 225.547 KB
zal do zwg0050.138.2017 1.408 MB
artykuł nr 6

zarządzenie nr 0050.136.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 12 grudnia 2017 roku.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2017 r.

Załączniki:
zwg0050.136.2017 245.769 KB
zal1 do zwg0050.136.2017 463.790 KB
zal2 do zwg0050.136.2017 1.356 MB
artykuł nr 7

zarządzenie nr 0050.135.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 12 grudnia 2017 roku.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu
kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Agnieszki Banasiak i Pani Martyny Anzorge

Załączniki:
zwg0050.135.2017 391.613 KB
artykuł nr 8

zarządzenie nr 0050.134.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 12 grudnia 2017 roku.
w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Rędziny do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez strony na potrzeby prowadzonych postępowań.

Załączniki:
zwg0050.134.2017 282.334 KB
zal1 do zwg0050.134.2017 221.824 KB
artykuł nr 9

zarządzenie nr 0050.133.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 12 grudnia 2017 roku.

w sprawie upoważnienia pracowników

Załączniki:
zwg0050.133.2017 686.115 KB
artykuł nr 10

zarządzenie nr 0050.132.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 6 grudnia 2017 roku.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Załączniki:
zwg0050.132.2017 350.230 KB
artykuł nr 11

zarządzenie nr 0050.131.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 6 grudnia 2017 roku.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego

Załączniki:
zwg0050.131.2017 332.178 KB
artykuł nr 12

zarządzenie nr 0050.130.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 6 grudnia 2017 roku.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego

Załączniki:
zwg0050.130.2017 354.729 KB
artykuł nr 13

zarządzenie nr 0050.129.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 5 grudnia 2017 roku.
w sprawie upoważnienia Pani Katarzyny Jabłońskiej - pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

Załączniki:
zwg0050.129.2017 298.398 KB
artykuł nr 14

zarządzenie nr 0050.128.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 5 grudnia 2017 roku.
w sprawie upoważnienia Pani Anity Mirowskiej - pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach do wydania decyzji w indywidualnych sprawach w zakresie pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

Załączniki:
zwg0050.128.2017 291.338 KB
artykuł nr 15

zarządzenie nr 0050.127.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 5 grudnia 2017 roku.

w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Weronice Olawińskiej - Klimczak pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach do prowadzenia postępowań w sprawach związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, w tym do wydawania w tych sprawach decyzji.

Załączniki:
zwg0050.127.2017 297.563 KB
artykuł nr 16

zarządzenie nr 0050.126.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 5 grudnia 2017 roku.
w sprawie upoważnienia Pani Weroniki Olawińskiej - Klimczak pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji.

Załączniki:
zwg0050.126.2017 309.103 KB
artykuł nr 17

zarządzenie nr 0050.125.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 5 grudnia 2017 roku.
w sprawie upoważnienia Pani Katarzyny Jabłońskiej - pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Załączniki:
zwg0050.125.2017 299.692 KB
artykuł nr 18

zarządzenie nr 0050.124.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 5 grudnia 2017 roku.
w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Katarzynie Jabłońskiej pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów oraz do wydawania decyzji w tych sprawach.

Załączniki:
zwg0050.124.2017 317.257 KB
artykuł nr 19

zarządzenie nr 0050.123.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 4 grudnia 2017 roku.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2017 r.

Załączniki:
zwg0050.123.2017 242.798 KB
zal1 do zwg0050.123.2017 456.096 KB
zal2 do zwg0050.123.2017 812.354 KB
artykuł nr 20

zarządzenie nr 0050.122.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 1 grudnia 2017 roku.
w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Urzędu Gminy Rędziny za święto przypadające w dniu 6 stycznia 2018 r.

Załączniki:
zwg0050.122.2017 270.952 KB
artykuł nr 21

zarządzenie nr 0050.121.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 29 listopada 2017 roku.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2017 r.

Załączniki:
zwg0050.121.2017 243.261 KB
zal1 do zwg0050.121.2017 441.253 KB
zal2 do zwg0050.121.2017 1.451 MB
artykuł nr 22

zarządzenie nr 0050.120.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 24 listopada 2017 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 w Rędzinach od roku szkolnego 2017/2018 w formie elektronicznej

Załączniki:
zwg0050.120.2017 367.337 KB
artykuł nr 23

zarządzenie nr 0050.119.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 22 listopada 2017 roku.
w sprawie powołania skłądu Komisji Komunalnej w celu przeprowadzenia weryfikacji wniosków o przydział lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy Rędziny.

Załączniki:
zwg0050.119.2017 679.171 KB
artykuł nr 24

zarządzenie nr 0050.118.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 22 listopada 2017 roku.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2017r.

Załączniki:
zwg0050.118.2017 241.916 KB
zal1 do zwg0050.118.2017 452.398 KB
zal2 do zwg0050.118.2017 565.007 KB
artykuł nr 25

zarządzenie nr 0050.117.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 20 listopada 2017 roku.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2017r.

Załączniki:
zwg0050.117.2017 224.749 KB
zal 1 do zwg0050.117.2017 793.429 KB
artykuł nr 26

zarządzenie nr 0050.116.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 17 listopada 2017 roku.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2017r.

Załączniki:
zwg0050.116.2017 242.178 KB
zal1 do zwg0050.116.2017 447.975 KB
zal2 do zwg0050.116.2017 2.086 MB
artykuł nr 27

zarządzenie nr 0050.115.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 15 listopada 2017 roku.
w sprawie ustalenia Regulaminu udziału w Projekcie pn. „Dostawa i montaż pomp ciepła na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Rędziny”

Załączniki:
zwg0050.115.2017 1.047 MB
artykuł nr 28

zarządzenie nr 0050.114.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 15 listopada 2017 roku.
w sprawie ustalenia Regulaminu udziału w Projekcie pn. „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Rędziny”

Załączniki:
zwg0050.114.2017 1.103 MB
artykuł nr 29

zarządzenie nr 0050.113.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 10 listopada 2017 roku.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2017 r.

Załączniki:
zwg0050.113.2017 243.960 KB
zal1 do zwg0050.113.2017 450.661 KB
zal2 do zwg0050.113.2017 1.152 MB
artykuł nr 30

zarządzenie nr 0050.112.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 10 listopada 2017 roku.
w sprawie Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2032

Załączniki:
zwg0050.112.2017 257.910 KB
zal do zwg0050.112.2017 7.129 MB
artykuł nr 31

zarządzenie nr 0050.111.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 10 listopada 2017 roku.
w sprawie projektu budżetu Gminy na rok 2018

Załączniki:
zwg0050.111.2017 249.897 KB
zal do zwg0050.111.2017 3.484 MB
artykuł nr 32

zarządzenie nr 0050.110.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 9 listopada 2017 roku.
w sprawie określenia wykazu lokali socjalnych

Załączniki:
zwg0050.110.2017 333.702 KB
artykuł nr 33

zarządzenie nr 0050.109.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 7 listopada 2017 roku.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2017 r.

Załączniki:
zwg0050.109.2017 242.051 KB
zal1 do zwg0050.108.2017 447.242 KB
zal2 do zwg0050.108.2017 1.112 MB
artykuł nr 34

zarządzenie nr 0050.108.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 31 października 2017 roku.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2017 r.

Załączniki:
zwg0050.108.2017 272.660 KB
zal1 do zwg0050.108.2017 871.913 KB
zal2 do zwg0050.108.2017 769.669 KB
artykuł nr 35

zarządzenie nr 0050.107.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 26 października 2017 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 w Rędzinach od roku szkolnego 2017/2018 w formie elektronicznej.

Załączniki:
zwg0050.107.2017 371.349 KB
artykuł nr 36

zarządzenie nr 0050.106.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 26 października 2017 roku.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2017 r.

Załączniki:
zwg0050.106.2017 302.130 KB
zal1 do zwg0050.106.2017 565.359 KB
zal2 do zwg0050.106.2017 634.276 KB
artykuł nr 37

zarządzenie nr 0050.105.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 19 października 2017 roku.
w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Urzędu Gminy Rędziny za święto przypadające w dniu 11 listopada 2017 r.

Załączniki:
zwg0050.105.2017 324.218 KB
artykuł nr 38

zarządzenie nr 0050.104.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 19 października 2017 roku.
w sprawie powołania komisji do prowadzenia czynności związanych z niszczeniem kart przydziałów organizacyjno - mobilizacyjnych do Formacji Obrony Cywilnej

Załączniki:
zwg0050.104.2017 379.636 KB
artykuł nr 39

zarządzenie nr 0050.103.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 19 października 2017 roku.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2017 r.

Załączniki:
zwg0050.103.2017 243.571 KB
zal1 do zwg0050.103.2017 953.545 KB
zal2 do zwg0050.103.2017 1.991 MB
artykuł nr 40

zarządzenie nr 0050.102.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 12 października 2017 roku.
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchommości gruntowej na okres 1 roku i ogłoszenia wykazu nieruchomości

Załączniki:
zwg0050.102.2017 543.930 KB
zal do zwg0050.102.2017 400.085 KB
artykuł nr 41

zarządzenie nr 0050.101.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 10 października 2017 roku.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2017 r.

Załączniki:
zwg0050.101.2017 240.824 KB
zal1 do zwg0050.101.2017 734.481 KB
zal2 do zwg0050.101.2017 1.271 MB
artykuł nr 42

zarządzenie nr 0050.100.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 9 października 2017 roku.
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej na okres do trzech lat i ogłoszenia wykazu nieruchomości

Załączniki:
zwg0050.100.2017 421.663 KB
zal do zwg0050.100.2017 309.238 KB
artykuł nr 43

zarządzenie nr 0050.99.2017

Wójta Gminy Rędziny - Szefa Obrony Cywilnej z dnia 3 października 2017 roku.
Zgodnie z Wytycznymi Starosty Częstochowskiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu w sprawie realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w powiecie częstochowskim na 2017 r. oraz pismem Nr ZO.5555.4.2017 z dnia 07.09.2016 r. Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Częstochowie dotyczącym przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu obrony cywilnej w 2017 roku,

Załączniki:
zwg0050.99.2017 409.416 KB
artykuł nr 44

zarządzenie nr 0050.98.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 29 września 2017 roku.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2017 r.

Załączniki:
zwg0050.98.2017 244.449 KB
zal1 do zwg0050.98.2017 876.284 KB
zal2 do zwg0050.98.2017 2.173 MB
artykuł nr 45

zarządzenie nr 0050.97.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 12 września 2017 roku.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2017 r.

Załączniki:
zwg0050.97.2017 229.274 KB
zal do zwg0050.97.2017 1.970 MB
artykuł nr 46

zarządzenie nr 0050.96.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 11 września 2017 roku.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego

Załączniki:
zwg0050.96.2017 342.499 KB
artykuł nr 47

zarządzenie nr 0050.95.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 7 września 2017 roku.
w sprawie powołania Komisji w celu oceny wniosków o przyznanie stypendium i nagród Wójta Gminy Rędziny dla uzdolnionych uczniów

Załączniki:
zwg0050.95.2017 428.286 KB
artykuł nr 48

zarządzenie nr 0050.94.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 6 września 2017 roku.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 - 2030

Załączniki:
zwg0050.94.2017 246.469 KB
zal1 do zwg0050.94.2017 6.514 MB
zal2 do zwg0050.94.2017 174.222 KB
artykuł nr 49

zarządzenie nr 0050.93.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 6 września 2017 roku.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego p.k. „CHMURA 2017" z elementami działań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

Załączniki:
zwg0050.93.2017 1.066 MB
artykuł nr 50

zarządzenie nr 0050.92.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 18 sierpnia 2017 roku.

w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Rędziny nr 0050.68.2017 z dnia 1 czerwca 2017r w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru prac konserwatorskich na obiekcie zabytkowym Kościoła Parafialnego w Rędzinach przy ul. Wolności 117 w związku z przekazaniem dotacji celowej na wykonanie ww. prac.

Załączniki:
zwg0050.92.2017 349.087 KB
artykuł nr 51

zarządzenie nr 0050.91.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 17 sierpnia 2017 roku.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rędziny za I półrocze 2017r.

Załączniki:
zwg0050.91.2017 255.140 KB
załączniki do zwg0050.91.2017 5.130 MB
artykuł nr 52

zarządzenie nr 0050.90.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 10 sierpnia 2017 roku.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Załączniki:
zwg0050.90.2017 386.289 KB
artykuł nr 53

zarządzenie nr 0050.89.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 9 sierpnia 2017 roku.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, położonych w Rędzinach przy ul.: Broniewskiego 4, Broniewskiego 5, Mickiewicza 3, Mickieiwcza 6 oraz w Mariance Rędzińskiej przy ul. Srebrnej 19.

Załączniki:
zwg0050.89.2017 1.137 MB
artykuł nr 54

zarządzenie nr 0050.88.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 3 sierpnia 2017 roku.
w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków będących w ewidencji Urzędu Gminy w Rędzinach

artykuł nr 55

zarządzenie nr 0050.87.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 31 lipca 2017 roku.
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Załączniki:
zwg0050.87.2017 792.835 KB
zal1 do zwg0050.87.2017 1.888 MB
artykuł nr 56

zarządzenie nr 0050.86.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 31 lipca 2017 roku.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2017 r.

Załączniki:
zwg0050.86.2017 263.986 KB
zal1 do zwg0050.86.2017 549.876 KB
zal2 do zwg0050.86.2017 837.612 KB
artykuł nr 57

zarządzenie nr 0050.85.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 24 lipca 2017 roku.
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat.

Załączniki:
zwg0050.85.2017 363.787 KB
artykuł nr 58

zarządzenie nr 0050.84.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 24 lipca 2017 roku.
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko ds. gospodarki komunalnej i geodezji.

Załączniki:
zwg0050.84.2017 361.495 KB
artykuł nr 59

zarządzenie nr 0050.83.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 19 lipca 2017 roku.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2017 r.

Załączniki:
zwg0050.83.2017 246.463 KB
artykuł nr 60

zarządzenie nr 0050.82.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 11 lipca 2017 roku.
w sprawie zmiany w Wielotniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2022

Załączniki:
zwg0050.82.2017 225.248 KB
zal1 do zwg0050.82.2017 4.322 MB
zal2 do zwg0050.82.2017 368.785 KB
artykuł nr 61

zarządzenie nr 0050.81.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 07 lipca 2017 roku.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępnienie informacji publicznej

Załączniki:
zwg0050.81.2017 408.274 KB
artykuł nr 62

zarządzenie nr 0050.80.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 07 lipca 2017 roku.
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko ds. księgowości budżetowej

Załączniki:
zwg0050.80.2017 363.036 KB
artykuł nr 63

zarządzenie nr 0050.79.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 06 lipca 2017 roku.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego

Załączniki:
zwg0050.79.2017 344.910 KB
artykuł nr 64

zarządzenie nr 0050.78.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 6 lipca 2017 roku.
w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z usługi "Internet GZK Rędziny" świadczonej przez Gminę Rędziny w autobusach Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach.

Załączniki:
zwg0050.78.2017 310.715 KB
zal 1 do zwg0050.78.2017 124.972 KB
artykuł nr 65

zarządzenie nr 0050.77.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 6 lipca 2017 roku.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Rędziny

Załączniki:
zwg0050.77.2017 199.810 KB
regulamin organizacyjny 11.468 MB
zal do regulaminu 339.805 KB
artykuł nr 66

zarządzenie nr 0050.76.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 06 lipca 2017 roku.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Małgorzaty Radeckiej

Załączniki:
zwg0050.76.2017 459.644 KB
artykuł nr 67

zarządzenie nr 0050.75.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 06 lipca 2017 roku.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2017 r.

Załączniki:
zwg0050.75.2017 289.358 KB
zal1 do zwg0050.75.2017 448.431 KB
zal2 do zwg0050.75.2017 713.810 KB
artykuł nr 68

zarządzenie nr 0050.74.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 28 czerwca 2017 roku.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2017 r

Załączniki:
zwg0050.74.2017 293.024 KB
zal1 do zwg0050.74.2017 555.241 KB
zal2 do zwg0050.74.2017 549.950 KB
artykuł nr 69

zarządzenie nr 0050.73.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 27 czerwca 2017 roku.
w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi przewozowe świadczone przez Gminny Zakład Komunikacyjny w Rędzinach

Załączniki:
zwg0050.73.2017 529.896 KB
zal1 do zwg0050.73.2017 29.848 KB
zal2 do zwg0050.73.2017 45.893 KB
artykuł nr 70

zarządzenie nr 0050.72.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 20 czerwca 2017 roku.
w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, szkoły podstawowej, klas gimnazjalnych, szkoły ponagimnazjalnej lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieku przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych.

Załączniki:
zwg0050.72.2017 962.221 KB
artykuł nr 71

zarządzenie nr 0050.71.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 5 czerwca 2017 roku.
w sprawie powołania Komisji ds. oceny wniosku o udzielenie pożyczki dla Stowarzysznia Rozwoju Szkolno - Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rudnikach na realizację zadania statutowego na terenie Gminy Rędziny współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Załączniki:
zwg0050.71.2017 319.803 KB
artykuł nr 72

zarządzenie nr 0050.70.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 1 czerwca 2017 roku.
w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pożyczek dla stowarzyszeń z terenu Gminy Rędziny na realizację zadań statutowych na terenie Gminy Rędziny współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub z innych środków pomocowych

Załączniki:
zwg0050.70.2017 314.884 KB
zal1 do zwg0050.70.2017 1.079 MB
zal2 do zwg0050.70.2017 901.529 KB
zal3 do zwg0050.70.2017 594.363 KB
artykuł nr 73

zarządzenie nr 0050.69.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 1 czerwca 2017 roku.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego

Załączniki:
zwg0050.69.2017 330.015 KB
artykuł nr 74

zarządzenie nr 0050.68.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 1 czerwca 2017 roku.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru prac konserwatorskich na obiekcie zabytkowym Kościoła Parafialnego w Rędzinach przy ul. Wolności 117 w związku z przekazaniem dotacji celowej na wykonanie ww. prac

Załączniki:
zwg0050.68.2017 309.973 KB
artykuł nr 75

zarządzenie nr 0050.67.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 26 maja 2017 roku.
w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Rędziny nr 0050.38 z dnia 28.03.2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad wypłaty ekwiwalentu dla członków OSP biorących udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

Załączniki:
zwg0050.67.2017 366.861 KB
zal do zwg0050.67.2017 386.528 KB
artykuł nr 76

zarządzenie nr 0050.66.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 25 maja 2017 roku.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach za 2016 rok

Załączniki:
zwg0050.66.2017 305.546 KB
zal do zwg0050.66.2017 2.109 MB
zal do zwg0050.66.2017 1.729 MB
artykuł nr 77

zarządzenie nr 0050.65.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 24 maja 2017 roku.
w sprawie wyników otwartego konkursu ofert

Załączniki:
zwg0050.65.2017 535.612 KB
artykuł nr 78

zarządzenie nr 0050.64.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 24 maja 2017 roku.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego

Załączniki:
zwg0050.64.2017 322.204 KB
artykuł nr 79

zarządzenie nr 0050.63.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 23 maja 2017 roku.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku

Załączniki:
zwg0050.63.2017 292.718 KB
zal1 do zwg0050.63.2017 266.796 KB
artykuł nr 80

zarządzenie nr 0050.62.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 23 maja 2017 roku.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku

Załączniki:
zwg0050.62.2017 250.620 KB
zal1 do zwg0050.62.2017 489.240 KB
artykuł nr 81

zarządzenie nr 0050.61.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 19 maja 2017 roku.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego

Załączniki:
zwg0050.61.2017 325.271 KB
artykuł nr 82

zarządzenie nr 0050.60.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 15 maja 2017 roku.
w sprawie powołania komisji do brakowania druków ścisłego zarachowania

Załączniki:
zwg0050.60.2017 330.027 KB
artykuł nr 83

zarządzenie nr 0050.59.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 15 maja 2017 roku.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Rędziny w 2017 roku

Załączniki:
zwg0050.59.2017 600.731 KB
artykuł nr 84

zarządzenie nr 0050.58.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 10 maja 2017 roku.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2017 r.

Załączniki:
zwg0050.58.2017 244.879 KB
zal1 do zwg0050.58.2017 444.602 KB
zal2 do zwg0050.58.2017 1.945 MB
artykuł nr 85

zarządzenie nr 0050.57.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 4 maja 2017 roku.
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków do komisji konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Rędziny w 2017 roku

Załączniki:
zwg0050.57.2017 908.793 KB
artykuł nr 86

zarządzenie nr 0050.56.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 26 kwietnia 2017 roku.
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Rędziny

Załączniki:
zwg0050.56.2017 279.565 KB
artykuł nr 87

zarządzenie nr 0050.55.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 26 kwietnia 2017 roku.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2017 r.

Załączniki:
zwg0050.55.2017 245.867 KB
zal1 do zwg0050.55.2017 698.982 KB
zal2 do zwg0050.55.2017 1.395 MB
artykuł nr 88

zarządzenie nr 0050.54.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 24 kwietnia 2017 roku.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Rędziny w 2017 roku

Załączniki:
zwg0050.54.2017 331.912 KB
zal1 do zwg0050-54-2017 2.603 MB
zal do zal zwg0050-54-2017 273.000 KB
artykuł nr 89

zarządzenie nr 0050.53.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 24 kwietnia 2017 roku.
w sprawie zasad polityki rachunkowości przy realizacji zadań finansowanych z wykorzystywaniem środków pomocowych z Unii Europejskiej.

Załączniki:
zwg0050.53.2017 372.974 KB
zal1 do zwg0050.53.2017 1.110 MB
artykuł nr 90

zarządzenie nr 0050.52.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 24 kwietnia 2017 roku.
w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych

Załączniki:
zwg0050.52.2017 240.526 KB
zal1 do zwg0050.52.2017 7.976 MB
artykuł nr 91

zarządzenie nr 0050.51.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 24 kwietnia 2017 roku.
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Rędziny

Załączniki:
zwg0050.51.2017 275.943 KB
artykuł nr 92

zarządzenie nr 0050.50.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 20 kwietnia 2017 roku.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego

Załączniki:
zwg0050.50.2017 319.682 KB
artykuł nr 93

zarządzenie nr 0050.49.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 12 kwietnia 2017 roku.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 26/2011 Wójta Gminy Rędziny z dnia 25 marca 2011 r.

Załączniki:
zwg0050.49.2017 624.590 KB
artykuł nr 94

zarządzenie nr 0050.48.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 11 kwietnia 2017 roku.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2017r.

Załączniki:
zwg0050.48.2017 241.035 KB
zal1 do zwg0050.48.2017 446.749 KB
zal2 do zwg0050.48.2017 1.517 MB
artykuł nr 95

zarządzenie nr 0050.47.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 11 kwietnia 2017 roku.
w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Rędziny

Załączniki:
zwg0050.47.2017 339.636 KB
artykuł nr 96

zarządzenie nr 0050.46.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 31 marca 2017 roku.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2017r.

Załączniki:
zwg0050.46.2017 234.107 KB
zal1 do zwg0050.46.2017 745.327 KB
artykuł nr 97

zarządzenie nr 0050.45.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 30 marca 2017 roku.
w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Anicie Kaźmierskiej - referenta Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów oraz do wydawania decyzji w tych sprawach.

Załączniki:
zwg0050.45.2017 312.038 KB
artykuł nr 98

zarządzenie nr 0050.44.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 30 marca 2017 roku.
w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Anicie Kaźmierskiej - referentowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dot. świadczeń wychowawczych.

Załączniki:
zwg0050.44.2017 271.420 KB
artykuł nr 99

zarządzenie nr 0050.43.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 30 marca 2017 roku.
w sprawie upoważnienia Pani Anity Kaźmierskiej - referenta w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rędzinach do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach w zakresie pomocy społecznej należących do właściwości gminy oraz prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

Załączniki:
zwg0050.43.2017 353.318 KB
artykuł nr 100

zarządzenie nr 0050.42.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 30 marca 2017 roku.
w sprawie upoważnienia Pani Anity Kaźmierskiej - referenta w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rędzinach do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Załączniki:
zwg0050.42.2017 308.794 KB
artykuł nr 101

zarządzenie nr 0050.41.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 30 marca 2017 roku.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2017 r.

Załączniki:
zwg0050.41.2017 243.848 KB
zal1 do zwg0050.41.2017 769.935 KB
zal2 do zwg0050.41.2017 2.471 MB
artykuł nr 102

zarządzenie nr 0050.40.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 30 marca 2017 roku.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rędziny za 2016 rok

Załączniki:
zwg0050.40.2017 250.155 KB
zal do zwg0050.40.2017 9.063 MB
artykuł nr 103

zarządzenie nr 0050.39.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 30 marca 2017 roku.
w sprawie wprowadzenia nowych wzorów kart pracy pojazdów i sprzętu silnikowego oraz określenie norma zużycia paliw płynnych dla pojazdów i sprzętu silnikowego znajdującego się na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Rędziny.

artykuł nr 104

zarządzenie nr 0050.38.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 28 marca 2017 roku.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad wypłaty ekwiwalentu dla członków OSP biorących udział w działaniu ratowniczym lub szkolaniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

Załączniki:
zwg0050.38.2017 550.935 KB
zal1 do zwg0050.38.2017 306.432 KB
zal2 do zwg0050.38.2017 303.558 KB
zal3 do zwg0050.38.2017 263.563 KB
artykuł nr 105

zarządzenie nr 0050.37.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 20 marca 2017 roku.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i gospodarki komunalnej

Załączniki:
zwg0050.37.2017 370.748 KB
artykuł nr 106

zarządzenie nr 0050.36.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 20 marca 2017 roku.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego

Załączniki:
zwg0050.36.2017 306.552 KB
artykuł nr 107

zarządzenie nr 0050.35.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 17 marca 2017 roku.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.29.2017 Wójta Gminy Rędziny z dnia 20 lutego 2017r.

Załączniki:
zwg0050.35.2017 467.729 KB
artykuł nr 108

zarządzenie nr 0050.34.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 15 marca 2017 roku.
w sprawie ustalenia stawek za usługi przewozowe świadczone przez Gminny Zakład Komunikacyjny w Rędzinach

Załączniki:
zwg0050.34.2017 391.362 KB
zal1 do zwg0050.34.2017 480.044 KB
zal2 do zwg0050.34.2017 965.823 KB
artykuł nr 109

zarządzenie nr 0050.33.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 15 marca 2017 roku.
w sprawie udzielenia Pani Anicie Kaźmierskiej - referentowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach do prowadzenia postępowań w sprawach związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, w tym do wydawania w tych sprawach decyzji

Załączniki:
zwg0050.33.2017 313.640 KB
artykuł nr 110

zarządzenie nr 0050.32.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 10 marca 2017 roku.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2017 r.

Załączniki:
zwg0050.32.2017 248.718 KB
zal1 do zwg0050.32.2017 428.581 KB
zal2 do zwg0050.32.2017 1.114 MB
artykuł nr 111

zarządzenie nr 0050.31.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 1 marca 2017 roku.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2017 r.

Załączniki:
zwg0050.31.2017 272.165 KB
zal1 do zwg0050.31.2017 378.131 KB
zal2 do zwg0050.31.2017 668.879 KB
zal3 do zwg0050.31.2017 1.575 MB
artykuł nr 112

zarządzenie nr 0050.30.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 22 lutego 2017 roku.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2017 r.

Załączniki:
zwg0050.30.2017 282.035 KB
zal1 do zwg0050.30.2017 911.829 KB
artykuł nr 113

zarządzenie nr 0050.29.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 20 lutego 2017 roku.
w sprawie ustalenia Regulaminu udziału w projekcie pn. "Dostawa i montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Rędziny"

Załączniki:
zwg0050.29.2017 1.251 MB
artykuł nr 114

zarządzenie nr 0050.28.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 20 lutego 2017 roku.
w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Rędziny

Załączniki:
zwg0050.28.2017 440.106 KB
artykuł nr 115

zarządzenie nr 0050.27.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 20 lutego 2017 roku.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2017 r.

Załączniki:
zwg0050.27.2017 276.377 KB
zal do zwg0050.27.2017 733.062 KB
artykuł nr 116

zarządzenie nr 0050.26.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 17 lutego 2017 roku.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Adrianny Górskiej

Załączniki:
zwg0050.26.2017 446.614 KB
artykuł nr 117

zarządzenie nr 0050.25.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 17 lutego 2017 roku.
w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu dot.sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Marianka Rędzińska, Konin, Rędziny, Konin dla Cementowni Rudniki oraz sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rędziny.

Załączniki:
zwg0050.25.2017 341.559 KB
artykuł nr 118

zarządzenie nr 0050.24.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 09 lutego 2017 roku.
w sprawie utworzenia Głównego Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Rędziny w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie śląskim.

Załączniki:
zwg0050.24.2017 693.477 KB
artykuł nr 119

zarządzenie nr 0050.23.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 9 lutego 2017 roku.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2017 r.

Załączniki:
zwg0050.23.2017 227.015 KB
zal1 do zwg0050.23.2017 794.827 KB
artykuł nr 120

zarządzenie nr 0050.22.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 09 lutego 2017 roku.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Rędziny w 2017 roku

Załączniki:
zwg0050.22.2017 478.919 KB
artykuł nr 121

zarządzenie nr 0050.21.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 7 lutego 2017 roku.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2017 r.

Załączniki:
zwg0050.21.2017 229.702 KB
zal1 do zwg0050.21.2017 1.385 MB
artykuł nr 122

zarządzenie nr 0050.20.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 07 lutego 2017 roku.
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach i pracownika GOPS Anity Kaźmierskiej do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach jednorazowych świadczeń, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

Załączniki:
zwg0050.20.2017 424.042 KB
artykuł nr 123

zarządzenie nr 0050.19.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 1 lutego 2017 roku.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2017 r.

Załączniki:
zwg0050.19.2017 243.188 KB
zal1 do zwg0050.19.2017 1.020 MB
zal2 do zwg0050.19.2017 1.321 MB
artykuł nr 124

zarządzenie nr 0050.18.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 31 stycznia 2017 roku.
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków do komisji konkursowej do opiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Rędziny w 2017 roku w zakresie "Upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Rędziny"

Załączniki:
zwg0050.18.2017 714.126 KB
zal do zwg0050.18.2017 387.299 KB
artykuł nr 125

zarządzenie nr 0050.17.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 31 stycznia 2017 roku.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu bezpłatnego odbioru odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Rędziny

Załączniki:
zwg0050.17.2017 233.779 KB
zal do zwg0050.17.2017 583.144 KB
artykuł nr 126

zarządzenie nr 0050.16.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 31 stycznia 2017 roku.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2017 r.

Załączniki:
zwg0050.16.2017 277.192 KB
zal1 do zwg0050.16.2017 1.616 MB
artykuł nr 127

zarządzenie nr 0050.15.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 27 stycznia 2017 roku.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego

Załączniki:
zwg0050.15.2017 317.562 KB
artykuł nr 128

zarządzenie nr 0050.14.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 19 stycznia 2017 roku.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego

Załączniki:
zwg0050.14.2017 52.863 KB
artykuł nr 129

zarządzenie nr 0050.13.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 19 stycznia 2017 roku.
w sprawie zmiana zarządzenia nr 0050.11.2017 Wójta Gminy Rędziny z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Rędziny w 2017 roku w zakresie "Upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Rędziny"

Załączniki:
zwg0050.13.2017 794.156 KB
artykuł nr 130

zarządzenie nr 0050.12.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 19 stycznia 2017 roku.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2017 r.

Załączniki:
zwg0050.12.2017 42.394 KB
zal1 do zwg0050.12.2017 208.292 KB
artykuł nr 131

zarządzenie nr 0050.11.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 16 stycznia 2017 roku.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Rędziny w 2017 roku w zakresie "Upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Rędziny"

Załączniki:
zwg0050.11.2017 61.834 KB
zal do zwg0050.11.2017 883.828 KB
zal do zwg0050.11.2017 291.737 KB
artykuł nr 132

zarządzenie nr 0050.10.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 13 stycznia 2017 roku.
w sprawie Zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Rędziny

Załączniki:
zwg0050.10.2017 392.062 KB
zal do zwg0050.10.2017 878.823 KB
artykuł nr 133

zarządzenie nr 0050.9.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 10 stycznia 2017 roku.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rędziny na 2017 r.

Załączniki:
zwg0050.9.2017 42.799 KB
zwg0050.9.2017 42.799 KB
zal1 do zwg0050.9.2017 179.792 KB
artykuł nr 134

zarządzenie nr 0050.8.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 10 stycznia 2017 roku.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2017 - 2022

Załączniki:
zwg0050.8.2017 54.353 KB
zal1 do zwg0050.8.2017 1.060 MB
zal2 do zwg0050.8.2017 36.631 KB
artykuł nr 135

zarządzenie nr 0050.7.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 2 stycznia 2017 roku.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego

Załączniki:
zwg0050.7.2017 316.027 KB
artykuł nr 136

zarządzenie nr 0050.6.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 2 stycznia 2017 roku.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Armii Krajowej w Rędzinach do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu.

Załączniki:
zwg0050.6.2017 171.051 KB
artykuł nr 137

zarządzenie nr 0050.5.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 2 stycznia 2017 roku.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Koninie do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu.

Załączniki:
zwg0050.5.2017 170.374 KB
artykuł nr 138

zarządzenie nr 0050.4.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 2 stycznia 2017 roku.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Rędzinach do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu.

artykuł nr 139

zarządzenie nr 0050.3.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 2 stycznia 2017 roku.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rudnikach do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu.

Załączniki:
zwg0050.3.2017 171.624 KB
artykuł nr 140

zarządzenie nr 0050.2.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 2 stycznia 2017 roku.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr w Rędzinach do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu.

Załączniki:
zwg0050.2.2017 169.348 KB
artykuł nr 141

zarządzenie nr 0050.1.2017

Wójta Gminy Rędziny z dnia 2 stycznia 2017 roku.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kościelcu do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu.

Załączniki:
zwg0050.1.2017 157.154 KB
Dostępne kategorie:
2016
2017
2018
2019