artykuł nr 1

Zgłoszenie kandydatów na członków komisji

UCHWAŁA NR 18/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 lutego2020r.

zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania,w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

artykuł nr 2

Informacja o upływie terminów

Załączniki:
zgoda prezydent 52 KB
wniosek prezydent 50 KB
Informacja 794 KB
artykuł nr 3

POSTANOWIENIE

MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 lutego 2020 r.

w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Załączniki:
Postanowienie 244 KB