artykuł nr 1

Obwieszczenie

Wójta Gminy Rędziny

z dnia 20 września 2018 roku

Załączniki:
Obwieszczenie 90.363 KB
artykuł nr 2

Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Zgodnie z § 6 ust. 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych musi być dokonane najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 21 września 2018 r., w godzinach pracy Urzędu Gminy Rędziny (od 7.30 do 14.30).

artykuł nr 3

Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Rędzinach

Gminna Komisja Wyborcza w Rędzinach pracuje wg następującego harmonogramu:

Dzień dyżuru

Godziny dyżuru

18.09.2018 wtorek

od godz. 9,00 do 12,00 i od 14,00 do 17,00

19.09.2018 środa

od godz. 9,00 do 12,00

20.09.2018 czwartek

od 14,00 do 17,00

21.09.2018 piątek

od godz. 9,00 do 12,00

22.09.2018 sobota

od 9,00 do 11,00

Harmonogram dyżurów Komisji na kolejne dni zostanie opublikowany w dniu 22.09.2018

artykuł nr 4

Dyżury

Gminna Komisja Wyborcza w Rędzinach pracuje wg następującego harmonogramu:

Dzień dyżuru

Godziny dyżuru

12.09.2018 środa

9,00 – 12,00

i od 16,00 – 19,00

13.09.2018 czwartek

9,00 – 12,00

i od 16,00 do 19,00

14.09.2018 piątek

9,00 – 12,00

i od 16,00 do 19,00

15.09.2018 sobota

9,00 – 12,00

17.09.2018 poniedziałek

9,00 – 12,00

i od 16,00 do 24,00

Harmonogram dyżurów Komisji na kolejne dni zostanie opublikowany w dniu 17.09.2018

artykuł nr 5

Dyżur

Gminna Komisja Wyborcza w Rędzinach pracuje wg następującego harmonogramu:

Dzień dyżuru

Godziny dyżuru

11.09.2018 wtorek

8,00 – 10,00 i od 17,00 -19,00

Harmonogram dyżurów Komisji na kolejne dni zostanie opublikowany w dniu 12.09.2018 o godz. 8,30

artykuł nr 6

Zarządzenie nr 0050.100.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 24 sierpnia 2018 roku
w sprawie: ustalenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych

Załączniki:
Zarządzenie nr 0050.100.2018 284.707 KB
artykuł nr 7

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Rędziny
z dnia 22 sierpnia 2018 roku

Załączniki:
Obwieszczenie 124.416 KB
artykuł nr 8

Komunikaty Komisarza Wyborczego

artykuł nr 9

Komunikaty Komisarza Wyborczego

artykuł nr 10

Uchwały