artykuł nr 1

Informacja

GMINNA KOMISJA WYBORCZA W RĘDZINACH

W DNIU 03 LISTOPADA 2018 ROKU (SOBOTA) PRACUJE W GODZ. OD 8,30 DO 10,30.
W DNIU 04 LISTOPADA 2018 ROKU (NIEDZIELA) ROZPOCZYNA PRACĘ O GODZINIE 7,00.

artykuł nr 2

Informacja

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 W RĘDZINACH ROZPOCZYNA PRACĘ W DNIU 04 LISTOPADA 2018 r (NIEDZIELA) O GODZINIE 6,00

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 2 W RĘDZINACH ROZPOCZYNA PRACĘ W DNIU 04 LISTOPADA 2018 r (NIEDZIELA) O GODZINIE 6,00

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 3 W MARIANCE RĘDZIŃSKIEJ ROZPOCZYNA PRACĘ W DNIU 04 LISTOPADA 2018 r (NIEDZIELA) O GODZINIE 6,00

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 4 W RUDNIKACH ROZPOCZYNA PRACĘ W DNIU 04 LISTOPADA 2018 r (NIEDZIELA) O GODZINIE 6,00

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 5 W KOŚCIELCU ROZPOCZYNA PRACĘ W DNIU 04 LISTOPADA 2018 r (NIEDZIELA) O GODZINIE 6,00

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 6 W KONINIE ROZPOCZYNA PRACĘ W DNIU 04 LISTOPADA 2018 r (NIEDZIELA) O GODZINIE 6,00

artykuł nr 3

Uchwała

Gminnej Komisji Wyborczej w Rędzinach z dnia 22 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r.

Załączniki:
Uchwała 402.229 KB
artykuł nr 4

Informacja

GMINNA KOMISJA WYBORCZA W RĘDZINACH W DNIU 20 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU (SOBOTA) PRACUJE W GODZ. OD 9,00 DO 14,00, W DNIU 21 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU (NIEDZIELA) ROZPOCZYNA PRACĘ O GODZINIE 7,00

artykuł nr 5

Informacja

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 W RĘDZINACH ROZPOCZYNA PRACĘ W DNIU 21 PAŹDZIERNIKA 2018 r (NIEDZIELA) O GODZINIE 6,00

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 2 W RĘDZINACH ROZPOCZYNA PRACĘ W DNIU 21 PAŹDZIERNIKA 2018 r (NIEDZIELA) O GODZINIE 6,00

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 3 W MARIANCE RĘDZIŃSKIEJ ROZPOCZYNA PRACĘ W DNIU 21 PAŹDZIERNIKA 2018 r (NIEDZIELA) O GODZINIE 6,00

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 4 W RUDNIKACH ROZPOCZYNA PRACĘ W DNIU 21 PAŹDZIERNIKA 2018 r (NIEDZIELA) O GODZINIE 6,00

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 5 W KOŚCIELCU ROZPOCZYNA PRACĘ W DNIU 21 PAŹDZIERNIKA 2018 r (NIEDZIELA) O GODZINIE 6,00

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 6 W KONINIE ROZPOCZYNA PRACĘ W DNIU 21 PAŹDZIERNIKA 2018 r (NIEDZIELA) O GODZINIE 6,00

artykuł nr 6

Informacja o szkoleniach

Informujemy, że szkolenia obwodowych komisji wyborczych odbędą się w następujących terminach:

15.10. (poniedziałek)

godz. 15.30 - Okręgowe Komisje Wyborcze ds. przeprowadzenia wyborów nr 1, 2, 3

godz. 17.00 - Okręgowe Komisje Wyborcze ds. przeprowadzenia wyborów nr 4, 5, 6

16.10. (wtorek)

godz. 15.30 - Okręgowe Komisje Wyborcze ds. ustalenia wyników nr 1, 2, 3

godz. 17.00 - Okręgowe Komisje Wyborcze ds. ustalenia wyników nr 4, 5, 6

artykuł nr 7

Informacja

W dniu 5 października 2018r (piątek) odbędzie się spotkanie członków Obwodowych Komisji Wyborczych z urzędnikiem wyborczym powołanym dla Gminy Rędziny – P. Stanisławem Roratem.

Spotkanie odbędzie się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rędziny;

  • Godz. 15.00 – Okręgowe Komisje Wyborcze ds. przeprowadzenia wyborów
  • Godz. 16.00 – Okręgowe Komisje Wyborcze ds. ustalenia wyników

Z uwagi na konieczność ukonstytuowania się Komisji obecność członków jest obowiązkowa.

artykuł nr 8

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Rędzinach
z dnia 2 października 2018 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Rędziny zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Załączniki:
OBWIESZCZENIE 2.850 MB
artykuł nr 9

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Rędzinach
z dnia 2 października 2018 r.
o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Rędziny zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Załączniki:
Obwieszczenie 368.129 KB
artykuł nr 10

POSTANOWIENIA

Komisarzy Wyborczych w Częstochowie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych i nadania numerów list kandydatów w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21.10.2018r.

artykuł nr 11

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Rędzinach z dnia 1 października 2018 r.
o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Rędziny zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Załączniki:
Obwieszczenie 512.890 KB
artykuł nr 12

K O M U N I K A T

Gminna Komisja Wyborcza w Rędzinach informuje, że w dniu 01 października 2018 roku (poniedziałek) o godz. 10,00 w Urzędzie Gminy Rędziny, sala nr 21 odbędzie się publiczne losowanie numerów list komitetów wyborczych które zarejestrowały kandydatów na radnych w Gminnej Komisji Wyborczej w Rędzinach.

artykuł nr 13

Zarządzenie nr 0050.111.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 25.09.2018 r.

w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz w wyborach wójta w dniu 21 października 2018 r.

Załączniki:
zwg0050.111.2018 779.721 KB
artykuł nr 14

Zarządzenie nr 0050.110.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 20.09.2018 r.
w sprawie: powołania operatora informatycznej obsługi gminnej komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz w wyborach wójta w dniu 21 października 2018 r.

Załączniki:
zwg0050.110.2018 1.230 MB
artykuł nr 15

INFORMACJA

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

artykuł nr 16

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Częstochowie I

z dnia 25 września 2018 r.

Załączniki:
Informacja o losowaniach 91.346 KB
artykuł nr 17

Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Rędzinach

Gminna Komisja Wyborcza w Rędzinach pracuje wg następującego harmonogramu:

Dzień dyżuru

Godziny dyżuru

24.09.2018 poniedziałek

od godz. 9,00 do 12,00

25.09.2018 wtorek

od godz.14,00 do 17,00

26.09.2018 środa

od godz. 9,00 do 12,00 i od godz. 17,00 do 24,00

27.09.2018 czwartek

od godz. 9,00 do 14,00

artykuł nr 18

Obwieszczenie

Wójta Gminy Rędziny

z dnia 20 września 2018 roku

Wójt Gminy Rędziny podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

Załączniki:
Obwieszczenie 90.363 KB
artykuł nr 19

Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Zgodnie z § 6 ust. 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych musi być dokonane najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 21 września 2018 r., w godzinach pracy Urzędu Gminy Rędziny (od 7.30 do 14.30).

artykuł nr 20

Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Rędzinach

Gminna Komisja Wyborcza w Rędzinach pracuje wg następującego harmonogramu:

Dzień dyżuru

Godziny dyżuru

18.09.2018 wtorek

od godz. 9,00 do 12,00 i od 14,00 do 17,00

19.09.2018 środa

od godz. 9,00 do 12,00

20.09.2018 czwartek

od 14,00 do 17,00

21.09.2018 piątek

od godz. 9,00 do 12,00

22.09.2018 sobota

od 9,00 do 11,00

Harmonogram dyżurów Komisji na kolejne dni zostanie opublikowany w dniu 22.09.2018

artykuł nr 21

Dyżury

Gminna Komisja Wyborcza w Rędzinach pracuje wg następującego harmonogramu:

Dzień dyżuru

Godziny dyżuru

12.09.2018 środa

9,00 – 12,00

i od 16,00 – 19,00

13.09.2018 czwartek

9,00 – 12,00

i od 16,00 do 19,00

14.09.2018 piątek

9,00 – 12,00

i od 16,00 do 19,00

15.09.2018 sobota

9,00 – 12,00

17.09.2018 poniedziałek

9,00 – 12,00

i od 16,00 do 24,00

Harmonogram dyżurów Komisji na kolejne dni zostanie opublikowany w dniu 17.09.2018

artykuł nr 22

Dyżur

Gminna Komisja Wyborcza w Rędzinach pracuje wg następującego harmonogramu:

Dzień dyżuru

Godziny dyżuru

11.09.2018 wtorek

8,00 – 10,00 i od 17,00 -19,00

Harmonogram dyżurów Komisji na kolejne dni zostanie opublikowany w dniu 12.09.2018 o godz. 8,30

artykuł nr 23

Zarządzenie nr 0050.100.2018

Wójta Gminy Rędziny z dnia 24 sierpnia 2018 roku
w sprawie: ustalenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych

Załączniki:
Zarządzenie nr 0050.100.2018 284.707 KB
artykuł nr 24

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Rędziny
z dnia 22 sierpnia 2018 roku

Załączniki:
Obwieszczenie 124.416 KB
artykuł nr 25

Komunikaty Komisarza Wyborczego

artykuł nr 26

Komunikaty Komisarza Wyborczego

artykuł nr 27

Uchwały