artykuł nr 1

Informacja

Załączniki:
WCZK 2019.10.15 555.799 KB
pow_ryzyko_poz_inf PM10 15.10.2019 973.720 KB
artykuł nr 2

Informacja

Załączniki:
WCZK 2019.10.14 479.938 KB
artykuł nr 3

Informacja

Załączniki:
WCZK 2019.10.01 562.320 KB
artykuł nr 4

Informacja

Załączniki:
WCZK 2019 09 17 98.000 KB
artykuł nr 5

Informacja

Załączniki:
WCZK 2019.09.06 412.045 KB
artykuł nr 6

Informacja

Załączniki:
WCZK 2019.09.02 1.688 MB
artykuł nr 7

Informacja

Załączniki:
WCZK 2019.08.22 408.266 KB
artykuł nr 8

Informacja

Załączniki:
WCZK 2019.08.19 474.354 KB
artykuł nr 9

Informacja

Załączniki:
WCZK 2019.08.09 1.609 MB
artykuł nr 10

Informacja

Załączniki:
WCZK 2019.08.05 824.233 KB
artykuł nr 11

Informacja

Załączniki:
WCZK 2019.07.30 900.174 KB
artykuł nr 12

Informacja

Załączniki:
WCZK 2019.07.25 415.705 KB
artykuł nr 13

Informacja

Załączniki:
WCZK 2019.07.23 414.180 KB
artykuł nr 14

Informacja

Załączniki:
WCZK 2019.07.19 467.528 KB
artykuł nr 15

Informacja

Załączniki:
WCZK 2019.07.15 442.918 KB
artykuł nr 16

Informacja

Załączniki:
WCZK 2019.07.04 421.425 KB
artykuł nr 17

Informacja

artykuł nr 18

Informacja

Załączniki:
WCZK 2019.07.02 517.728 KB
artykuł nr 19

Informacja

artykuł nr 20

Informacja

Załączniki:
WCZK 2019.06.25 833.909 KB
artykuł nr 21

Informacja

artykuł nr 22

Informacja

Załączniki:
WCZK 2019.06.13 861.206 KB
artykuł nr 23

Informacja

Załączniki:
WCZK 2019.06.11 490.365 KB
artykuł nr 24

informacja

Załączniki:
informacja 185.624 KB
artykuł nr 25

Informacja

Załączniki:
WCZK 2019.05.29 1.505 MB
WCZK 2019.05.30 761.682 KB
artykuł nr 26

informacja

Załączniki:
WCZK 2019.05.27 1.768 MB
artykuł nr 27

informacja

Załączniki:
WCZK 2019.05.24 545.205 KB
artykuł nr 28

informacja

Załączniki:
WCZK 2019.05.16 743.265 KB
artykuł nr 29

Informacja

Załączniki:
WCZK 2019.05.15 773.010 KB
artykuł nr 30

Informacja

Załączniki:
WCZK 2019.05.14 414.584 KB
artykuł nr 31

Informacja

Załączniki:
WCZK 2019.05.13 414.892 KB
artykuł nr 32

Informacja

Załączniki:
WCZK 2019.05.09 418.017 KB
artykuł nr 33

informacja

Załączniki:
WCZK 2019.05.07 785.089 KB
artykuł nr 34

Informacja

Załączniki:
WCZK 2019.05.06 714.445 KB
artykuł nr 35

informacja

Załączniki:
WCZK 2019.04.26 905.741 KB
artykuł nr 36

informacja

Załączniki:
WCZK 2019.04.24 844.310 KB
artykuł nr 37

informacja

Załączniki:
WCZK 2019.04.16 822.269 KB
artykuł nr 38

informacja

Załączniki:
WCZK 2019.04.15 796.016 KB
artykuł nr 39

informacja

Załączniki:
WCZK 2019.04.12 421.453 KB
artykuł nr 40

informacja

Załączniki:
WCZK 2019.04.09 476.049 KB
artykuł nr 41

informacja

Załączniki:
WCZK 2019.04.08 524.073 KB
artykuł nr 42

informacja

Załączniki:
WCZK 2019.04.04 816.799 KB
artykuł nr 43

Informacja

Załączniki:
WCZK 2019.04.03 435.044 KB
artykuł nr 44

informacja

artykuł nr 45

informacja

Załączniki:
WCZK 2019.03.25 768.006 KB
artykuł nr 46

informacja

Załączniki:
WCZK 2019.03.21 1.069 MB
artykuł nr 47

Informacja

artykuł nr 48

Informacja

Załączniki:
WCZK 2019.03.18 423.496 KB
artykuł nr 49

Informacja

Załączniki:
WCZK 2019.03.14 425.927 KB
artykuł nr 50

Informacja

Załączniki:
WCZK 2019.03.13 819.854 KB
artykuł nr 51

Informacja

Załączniki:
WCZK 2019.03.12 816.306 KB
artykuł nr 52

Informacja

artykuł nr 53

Informacja

artykuł nr 54

Informacja

Załączniki:
WCZK 2019.03.06 419.923 KB
artykuł nr 55

Informacja

Załączniki:
WCZK 2019.03.04 889.465 KB
artykuł nr 56

Informacja

Załączniki:
WCZK 2019.03.01 982.347 KB
artykuł nr 57

Informacja

Załączniki:
WCZK 2019.02.25 962.869 KB
artykuł nr 58

Informacja

Załączniki:
WCZK 2019.02.26 1.038 MB
artykuł nr 59

Informacja

Załączniki:
WCZK 2019.02.19 1,022.735 KB
artykuł nr 60

Informacja

Załączniki:
WCZK 2019.02.18 1,008.059 KB
artykuł nr 61

Informacja

Załączniki:
WCZK 2019.02.14 1,007.132 KB
artykuł nr 62

Informacja

artykuł nr 63

Informacja

Załączniki:
WCZK 2019.02.12 903.320 KB
artykuł nr 64

Informacja

Załączniki:
WCZK 2019 02 11 860.395 KB
artykuł nr 65

Informacja

artykuł nr 66

Informacja

artykuł nr 67

Informacja

Załączniki:
WCZK 2019 02 01 100.500 KB
artykuł nr 68

Informacja

Załączniki:
pow_ryzyko_przek 150 PM10 30.01.2019 r 854.233 KB
WCZK 2019.01.30 1.061 MB
artykuł nr 69

Informacja

Załączniki:
WCZK 2019 01 28 97.000 KB
artykuł nr 70

Informacja

Załączniki:
WCZK 2019 01 28 97.000 KB
artykuł nr 71

Informacja

Załączniki:
WCZK 2019.01.24 1,011.461 KB
artykuł nr 72

Informacja

Załączniki:
WCZK 2019.01.23 1.315 MB
artykuł nr 73

Strona z bieżącą informacją dotyczącą jakości powietrza

artykuł nr 74

Informacja

Załączniki:
jakość powietrza 315.500 KB
artykuł nr 75

Informacja

Załączniki:
Jakość powietrza 314.500 KB
artykuł nr 76

Informacja

Załączniki:
O Jakości powietrza 316.000 KB
artykuł nr 77

Informacja

Załączniki:
Informacja o jakosci powietrza 377.974 KB
artykuł nr 78

Informacja

Informuję, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach pismem
nr M.7011.37.7.2018 z dnia 21 maja 2018 r. (w załączeniu) poinformował, iż na terenie województwa śląskiego wystąpił I poziom ostrzegania – informacyjny i edukacyjny - kolor żółty w związku
z występującym ryzykiem przekroczenia średnich rocznych poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10, PM2.5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu.

Z uwagi na powyższe informuję o konieczności podjęcia działań ograniczających skutki i czas trwania zaistniałych przekroczeń zgodnie z Planem Działań Krótkoterminowych, stanowiącym część „Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji”
(Uchwała Nr V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku).

artykuł nr 79

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach