artykuł nr 91

UWAGA: WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Szanowni Państwo,

Informujemy: Dotychczasowa firma wywożąca odpady nie wykonywała postanowień umowy.
W związku z powyższym odstąpiliśmy od umowy- firmie zostały naliczone kary.

W związku z powyższym firma będzie odbierała swoje pojemniki. Do czasu wyboru nowej firmy odbiór odpadów odbywać się będzie w systemie workowym. Opróżniane będą także Państwa prywatne pojemniki.

Do czasu rozstrzygnięcia nowego przetargu będziemy się starać zapewnić Państwu odbiór odpadów poprzez zlecenie zadania innej firmie.

Szanowni Państwo, dołożymy wszelkich starań, by zmiany wynikłe z zaistniałej sytuacji nie były dla Państwa bardzo dotkliwe.

Wszelkie zmiany dotyczące terminów oraz sposobu wywozów odpadów będziemy przekazywać na bieżąco poprzez Sołtysów i stronę internetową Urzędu Gminy.

 

Prosimy o wyrozumiałość i przepraszamy za powstałe niedogodności.

artykuł nr 92

Obwieszczenie

Wójta Gminy Rędziny

z dnia 15.05.2019r.

Załączniki:
Obwieszczenie 428 KB
artykuł nr 93

Komisja Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie (tj.Dz.U.2019.506) z w o ł u j ę  na dzień  20 maja 2019 r. (tj.  poniedziałek) na godz. 14.45  posiedzenie  Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy.

 

Porządek posiedzenia:

--------------------------- 

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rędziny oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
  2. Sprawy różne
artykuł nr 94

Komisja Finansów Publicznych i Samorządu

Na podstawie art. 24 i art. 25 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2019, poz. 506) z w o ł u j ę  na dzień 20 maja  2019 r. (tj. poniedziałek) na godz. 14.30 posiedzenie Komisji  Finansów Publicznych i Samorządu, które odbędzie się w sali  sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny.

 

Porządek posiedzenia :

1.  Zaopiniowanie projektu uchwały  w  sprawie zmiany w budżecie gminy na 2019 rok.

2.  Sprawy różne.

artykuł nr 95

X nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rędziny

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2018,poz.994 z póżn.zm.) informuję, że w dniu 20 maja 2019 roku
(tj. poniedziałek) o godz. 15,00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Rędziny odbędzie się
X nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rędziny z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2019 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Rędziny oraz określenia granic obwodów publicznych
szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
5. Zamknięcie obrad X nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Rędziny.