artykuł nr 1

Struktura organizacyjna

Referat ochrony środowiska, działalności gospodarczej i gospodarki odpadami

Zastępca Wójta Gminy Rędziny – Mariusz Spiechowicz
e-mail: wojt2@redziny.pl
tel. wew. 22
pok. nr 13

Stanowiska :
Stanowisko ds. działalności gospodarczej, kultury, sportu i drogownictwa – Anna Kwarta
e-mail: gospodarcza@redziny.pl
tel. wew. 32
pok. nr 2


Stanowisko ds. ochrony środowiska – Magdalena Grzebiela
e-mail: ochrona@redziny.pl
tel. wew. 32
pok. nr 2


Stanowisko ds. gospodarki odpadami i rolnictwa – Anna Stachyra
e-mail: odpady@redziny.pl
tel. wew. 26
pok. nr 3

Konserwator – Edward Sojda, Wacław Sojda
Sprzątaczka – Małgorzata Franc


Referat organizacyjny, gospodarki przestrzennej i nieruchomości

Sekretarz Gminy – Krzysztof Popiel
e-mail: sekretarz@redziny.pl
tel. wew. 30
pok. nr 15

Stanowiska :
Stanowisko ds. obsługi rady oraz spraw kadrowych – Longina Gęsiarz
e-mail: kadry@redziny.pl
tel. wew. 21
pok. nr 1


Stanowisko ds. kancelaryjnych – Gabriela Jastrzębska
e-mail: ug@redziny.pl
tel. wew. 20
pok. nr 12


Stanowisko ds. planowania przestrzennego – Marzena Taborek
e-mail: przestrzenna@redziny.pl
tel. wew. 32
pok. nr 2


Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i gospodarki komunalnej - Małgorzata Radecka
e-mail: nieruchomosci@redziny.pl
tel. wew. 25
pok. nr 8

Pomoc administracyjna


Referat finansowy
Skarbnik Gminy – Aneta Wiśniewska
e-mail: skarbnik@redziny.pl
tel. wew. 33
pok. nr 9

Stanowiska:
Stanowisko ds. księgowości inwestycji – Joanna Włodarczyk
e-mail: ksiegowosc@redziny.pl
tel. wew. 35
pok. nr 5


Stanowisko ds. księgowości budżetowej –
e-mail: ksiegowosc@redziny.pl
tel. wew. 35
pok. nr 5


Stanowisko ds. podatkowych – Aneta Siwek
e-mail: podatki@redziny.pl
tel. wew. 23
pok. nr 6


Stanowisko ds. księgowości podatkowej – Barbara Ociepa
e-mail: podatki@redziny.pl
tel. wew. 23
pok. nr 6


Stanowisko ds. Stanowisko ds. windykacji należności – Adrianna Górska
e-mail: podatki@redziny.pl
tel. wew. 23
pok. nr 6


Stanowisko ds. księgowości opłat za gospodarowania odpadami – Barbara Gierasińska
e-mail: odpady-ksiegowosc@redziny.pl
tel. wew. 26
pok. nr 3


Stanowisko ds. księgowości budżetowej i spraw płacowych – Monika Nieszporek
e-mail: ksiegowosc@redziny.pl
tel. wew. 34
pok. nr 5


Kasjer – Beata Kitala
e-mail: kasa@redziny.pl
tel. wew. 33
pok. nr 9


Referat Zamówień Publicznych, Inwestycji, Funduszy zewnętrznych i oświaty
Kierownik Referatu – Agnieszka Olszewska
e-mail: kierownikofi@redziny.pl ; oswiata@redziny.pl
tel. wew. 29
pok. nr 10


Stanowisko ds. inwestycji – Jacek Jaśkiewicz
e-mail: inwestycje@redziny.pl
tel. wew. 24
pok. nr 11


Stanowisko ds. zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych – Małgorzata Kościelniak
e-mail: zamowienia@redziny.pl
tel. wew. 29
pok. nr 10


Referat ds. obywatelskich
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Anna Moroń-Mielczarek
e-mail: usc@redziny.pl
tel. wew. 28
pok. nr 4


Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – Agnieszka Olszewska
e-mail: kierownikofi@redziny.pl ; oswiata@redziny.pl
tel. wew. 29
pok. nr 10


Stanowisko ds. obywatelskich – Marta Wygaś
e-mail: ewidencja@redziny.pl
tel. wew. 21
pok. nr 2


Samodzielne stanowiska:
InformatykKamil Ślęzak
e-mail: informatyk@redziny.pl
tel. wew. 24
pok. nr 11