artykuł nr 1

Struktura organizacyjna

Referat ochrony środowiska, działalności gospodarczej i gospodarki odpadami

Zastępca Wójta Gminy Rędziny
e-mail: wojt2@redziny.pl
tel. wew. 115
pok. nr 15

Stanowiska :
Stanowisko ds. działalności gospodarczej, kultury, sportu i drogownictwa – Anna Kwarta
e-mail: gospodarcza@redziny.pl
tel. wew. 107
pok. nr 7


Stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa –
e-mail: ochrona@redziny.pl
tel. wew. 107
pok. nr 7


Stanowisko ds. gospodarki odpadami – Anna Stachyra
e-mail: odpady@redziny.pl
tel. wew. 106
pok. nr 6

Stanowisko ds. księgowości opłat za gospodarowania odpadami i ochroną zwierząt– Barbara Gierasińska
e-mail: odpady-ksiegowosc@redziny.pl
tel. wew. 106
pok. nr 6

Konserwator – Edward Sojda, Wacław Sojda
Sprzątaczka – Małgorzata Franc


Referat organizacyjny, gospodarki przestrzennej i nieruchomości

Sekretarz Gminy – Agnieszka Olszewska
e-mail: sekretarz@redziny.pl
tel. wew. 117
pok. nr 17

Stanowiska :
Stanowisko ds. obsługi rady oraz spraw kadrowych – Longina Gęsiarz
e-mail: kadry@redziny.pl
tel. wew. 101
pok. nr 1


Stanowisko ds. kancelaryjnych – Gabriela Jastrzębska
e-mail: ug@redziny.pl
tel. wew. 113
pok. nr 13


Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i gospodarki komunalnej - Małgorzata Radecka
e-mail: nieruchomosci@redziny.pl
tel. wew. 120
pok. nr 20

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i geodezji – Katarzyna Oziębłowska
e-mail: geodezja@redziny.pl
tel. wew. 120
pok. nr 20

Pomoc administracyjna


Referat finansowy
Skarbnik Gminy – Aneta Wiśniewska
e-mail: skarbnik@redziny.pl
tel. wew. 119
pok. nr 19

Stanowiska:
Stanowisko ds. księgowości inwestycji – Joanna Włodarczyk
e-mail: ksiegowosc@redziny.pl
tel. wew. 124
pok. nr 24


Stanowisko ds. księgowości budżetowej – Agnieszka Banasiak
e-mail: ksiegowosc2@redziny.pl
tel. wew. 123
pok. nr 23


Stanowisko ds. podatkowych – Aneta Siwek
e-mail: podatki@redziny.pl
tel. wew. 122
pok. nr 22


Stanowisko ds. księgowości podatkowej – Barbara Ociepa
e-mail: podatki@redziny.pl
tel. wew. 122
pok. nr 22


Stanowisko ds. Stanowisko ds. windykacji należności – Adrianna Górska
e-mail: podatki@redziny.pl
tel. wew. 122
pok. nr 22

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat – Martyna Anzorge
e-mail: podatki@redziny.pl
tel. wew. 122
pok. nr 22


Stanowisko ds. księgowości budżetowej i spraw płacowych – Monika Nieszporek
e-mail: ksiegowosc@redziny.pl
tel. wew. 123
pok. nr 23


Kasjer – Beata Kitala
e-mail: kasa@redziny.pl
tel. wew. 109
pok. nr 9


Referat Zamówień Publicznych, Inwestycji, Funduszy zewnętrznych i oświaty
Kierownik Referatu – Agnieszka Olszewska
e-mail: kierownikofi@redziny.pl ; oswiata@redziny.pl
tel. wew. 117
pok. nr 17


Stanowisko ds. inwestycji – Jacek Jaśkiewicz
e-mail: inwestycje@redziny.pl
tel. wew. 116
pok. nr 16


Stanowisko ds. zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych – Małgorzata Kościelniak
e-mail: zamowienia@redziny.pl
tel. wew. 117
pok. nr 17


Referat ds. obywatelskich
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Anna Moroń-Mielczarek
e-mail: usc@redziny.pl
tel. wew. 102
pok. nr 2


Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – Agnieszka Olszewska
e-mail: kierownikofi@redziny.pl ; oswiata@redziny.pl
tel. wew. 117
pok. nr 2


Stanowisko ds. obywatelskich – Marta Wygaś
e-mail: ewidencja@redziny.pl
tel. wew. 101
pok. nr 1

DO - klauzula informacyjna RODO (8114744_6389758)

USC - klauzula informacyjna RODO (8104862_6379884)

EL - klauzula informacyjna RODO (8114746_6389762)

Samodzielne stanowiska:
InformatykKamil Ślęzak
e-mail: informatyk@redziny.pl
tel. wew. 24
pok. nr 11