artykuł nr 1

Struktura organizacyjna


Referat organizacyjny, promocji i drogownictwa

Sekretarz Gminy – Agnieszka Rydecka
e-mail: sekretarz@redziny.pl
tel. wew. 115
pok. nr 15

Stanowiska :
Stanowisko ds. obsługi rady oraz spraw kadrowych – Longina Gęsiarz
e-mail: kadry@redziny.pl
tel. wew. 112
pok. nr 12


Stanowisko ds. kancelaryjnych – Gabriela Jastrzębska

e-mail: ug@redziny.pl
tel. wew. 113
pok. nr 13


Stanowisko ds. drogownictwaCezary Jachymski
e-mail: drogi@redziny.pl
tel. wew. 106
pok. nr 6

InformatykKamil Ślęzak
e-mail: informatyk@redziny.pl
tel. wew. 106
pok. nr 6


Referat finansowy


Skarbnik Gminy – Aneta Pasieka
e-mail: skarbnik@redziny.pl
tel. wew. 119
pok. nr 19

Stanowiska:
Stanowisko ds. księgowości inwestycji – Joanna Włodarczyk
e-mail: ksiegowosc@redziny.pl
tel. wew. 124
pok. nr 24


Stanowisko ds. księgowości budżetowej – Agnieszka Banasiak
e-mail: ksiegowosc2@redziny.pl
tel. wew. 123
pok. nr 23


Stanowisko ds. podatkowych – Aneta Siwek
e-mail: podatki@redziny.pl
tel. wew. 122
pok. nr 22


Stanowisko ds. księgowości podatkowej – Barbara Ociepa
e-mail: podatki@redziny.pl
tel. wew. 122
pok. nr 22


Stanowisko ds. Stanowisko ds. windykacji należności – Adrianna Górska
e-mail: podatki@redziny.pl
tel. wew. 122
pok. nr 22

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat – Martyna Anzorge
e-mail: podatki@redziny.pl
tel. wew. 122
pok. nr 22


Stanowisko ds. księgowości budżetowej i spraw płacowych – Monika Nieszporek
e-mail: ksiegowosc@redziny.pl
tel. wew. 123
pok. nr 23

Stanowisko ds. rozliczania podatku Vat - Małgorzata Jędrysik
e-mail: ksiegowosc@redziny.pl
tel. wew. 124
pok. nr 24


Kasjer – Beata Kitala
e-mail: kasa@redziny.pl
tel. wew. 109
pok. nr 9


Referat inwestycji, zamówień publicznych, pozyskiwania środków zewnętrznych i oświaty


Kierownik Referatu – Agnieszka Olszewska
e-mail: kierownikofi@redziny.pl ; oswiata@redziny.pl
tel. wew. 117
pok. nr 17

Stanowiska:
Stanowisko ds. inwestycji – Jacek Jaśkiewicz
e-mail: inwestycje@redziny.pl
tel. wew. 116
pok. nr 16


Stanowisko ds. zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych – Kamila Bławat-Anzorge
e-mail: zamowienia@redziny.pl
tel. wew. 11
pok. nr 17

Stanowisko ds. ochrony środowiska– Tomasz Nocuń
e-mail: ochrona@redziny.pl
tel. wew. 116
pok. nr 16

Referat gosp. przestrzennej, nieruchomości i gosp. odpadami

Kierownik Referatu – Katarzyna Oziębłowska
e-mail: geodezja@redziny.pl
tel. wew. 120
pok. nr 20

Stanowiska :

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i gospodarki komunalnej - Małgorzata Radecka
e-mail: nieruchomosci@redziny.pl
tel. wew. 120
pok. nr 20


Stanowisko ds. działalności gospodarczej, kultury i sportu – Anna Kwarta
e-mail: gospodarcza@redziny.pl
tel. wew. 107
pok. nr 7


Stanowisko ds. gospodarki odpadami – Anna Stachyra
e-mail: odpady@redziny.pl
tel. wew. 107
pok. nr 7

Stanowisko ds. księgowości opłat za gospodarowania odpadami i ochroną zwierząt– Barbara Gierasińska
e-mail: odpady-ksiegowosc@redziny.pl
tel. wew. 107
pok. nr 7


Referat ds. obywatelskich


Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Anna Moroń-Mielczarek
e-mail: usc@redziny.pl
tel. wew. 103
pok. nr 3


Stanowisko ds. obywatelskich – Marta Wygaś
e-mail: ewidencja@redziny.pl
tel. wew. 102
pok. nr 2

Stanowisko ds. obronnych i obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego – Paweł Hertman
e-mail: obrona@redziny.pl
tel. wew. 101
pok. nr 1

DO - klauzula informacyjna RODO (8114744_6389758)

USC - klauzula informacyjna RODO (8104862_6379884)

EL - klauzula informacyjna RODO (8114746_6389762)

Konserwator –Wacław Sojda, Andrzej Kawecki
Sprzątaczka – Małgorzata Franc