artykuł nr 1

Ogłoszenie

Wykonanie w trybie: zaprojektuj i zbuduj zadania inwestycyjnego pn. :
„Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Koninie