artykuł nr 1

Zarządzenie nr. 0050.24.2024

Wójta Gminy Rędziny z dnia 12 lutego 2024r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II-ch przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami.

Załączniki:
0050.24.2024202 KB