artykuł nr 1

UCHWAŁA NR 261/XLIV/2022

Rady Gminy Rędziny z dnia 25 stycznia 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy Rędziny na 2022 rok.

Załączniki:
RG-261-XLIV-2022MB