artykuł nr 1

zarządzenie nr 0050.149.2022

Wójta Gminy Rędziny z dnia 01 grudnia 2022r.

w sprawie: upoważnienia Zastępcy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego

Załączniki:
0050.149.202238 KB