artykuł nr 1

Uchwała nr 240/XLII/2021

Rady Gminy Rędziny z dnia 30 listopada 2021 r.

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rędziny

Załączniki:
RG-240-XLII-2021MB