artykuł nr 1

Uchwała nr 209/XXXVI/2021

Rady Gminy Rędziny z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rędziny wotum zaufania

Załączniki:
RG-209-XXXVI-2021233 KB