artykuł nr 1

Uchwała nr 170/XXIX/2020

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 24 listopada 2020 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2020-2032

Załączniki:
RG-170-XXIX-202011 MB