artykuł nr 1

Uchwała nr 158/XXVII/2020

RADY GMINY RĘDZINY z dnia 11 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rędziny na lata 2020-2032.

Załączniki:
RG-158-XXVII-2020MB